Thư viện Video
This div will be replaced by the JW Player.

Tin nổi bật
Kế hoạch năm học 2020-2021
PHÒNG GD&ĐT CẦN GIUỘC          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC LONG HẬU                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                           
            Số: 81 /KH-THLH                               Long Hậu, ngày 19 tháng 10 năm 2020
                                         
                                         KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2020 - 2021
 
          Căn cứ Hướng dẫn số 1094/PGDĐT-GDTiH ngày 31 tháng 8 năm 2020 của phòng Giáo dục - Đào tạo Cần Giuộc về việc hướng dẫn thực hiện kế hoạch thời gian năm học 2020 - 2021 cấp tiểu học;
          Căn cứ văn bản số 1261 /KH-PGDĐT ngày 28 tháng 9 năm 2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cần Giuộc về Phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm học 2020-2021;
          Căn cứ văn bản số 1411 /PGDĐT-GDTiH ngày 16 tháng 10 năm 2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cần Giuộc về việc Thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2020-2021;
          Căn cứ tình hình thực tế địa phương và nhà trường, Trường Tiểu học Long Hậu xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 - 2021 cụ thể như sau:
           A. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH ĐƠN VỊ
            I. Đặc điểm tình hình đơn vị:
           Trường Tiểu học Long Hậu có 04 điểm trường : Điểm trường ấp 4, ấp 2/5, ấp 1 và điểm chính nằm ở ấp 2/5.
          Thực trạng nhà trường về cán bộ GV – HS và CSVC trong năm học 2020 - 2021:
            1. Số lớp, học sinh          
            * Số học sinh
Lớp/ số học sinh Cộng Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5  
SL HS SL HS SL HS SL HS SL HS SL HS  
 Tổng số Học sinh 28 892 6 185 6 194 6 180 5 160 5 173  
 Học 2 buổi/ngày 1 185 6 185                  
 Học Tiếng Anh 16 513         6 180 5 160 5 173  
 Học Tin học 16 513         6 180 5 160 5 173  
          * Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên
           Năm học 2020 – 2021 Trường Tiểu học Long Hậu có tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên là 36 người, gồm :
            - Ban giám hiệu: 3
             - Nhân viên: 3 ( 1 kế toán; 2 bảo vệ hợp đồng )
             - Giáo viên:  31 giáo viên được phân công như sau:  01 giáo viên tổng phụ trách đội, 01 giáo viên dạy chuyên Âm nhạc, 01 giáo viên dạy chuyên Mĩ thuật; 01giáo viên dạy Tiếng Anh; 01 giáo viên dạy Tin học và 26 giáo viên dạy lớp chủ nhiệm.    
          * Cơ sở vật chất:
            Tổng diện tích mặt bằng của trường là 9 010 m2.
  Tổng số phòng: 25. Trong đó: Phòng học: 20 (kiên cố 8, bán kiên cố 12);  Phòng BGH: 01; phòng Hành chính GV: 01; Phòng Thư viện: 01; phòng máy tính: 01; phòng Tiếng Anh: 01.
 Mỗi phòng học có tủ đựng thiết bị dạy học, có bảng chống lóa, bàn ghế GV và học sinh, có điện, đèn, quạt đảm bảo theo yêu cầu tối thiểu.
            2.1.  Thuận lợi
           Nhà trường luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương, của  phòng GD &ĐT Cần Giuộc và  sự ủng hộ nhiệt tình trách nhiệm của các bậc cha mẹ HS.
          Đội ngũ CB, GV, nhân viên nhiệt tình, có tinh thần đoàn kết và trách nhiệm cao với mọi công việc được giao, năng lực chuyên môn tương đối vững vàng, tận tụy hết lòng vì học sinh, yên tâm với nghề và thực sự yêu nghề mến trẻ.
Phần lớn học sinh ham học và được cha mẹ rất quan tâm, tạo cho các em có thái độ học tập đúng đắn.
Trường được sự quan tâm đóng góp công sức, hỗ trợ nhiệt tình của Ban Đại diện cha mẹ học sinh và các Mạnh thường quân.
           2.2. Khó khăn  
       - Trường nằm trên địa bàn xã Long Hậu. Trường có một điểm trường chính và 3 điểm trường lẻ. Các điểm trường cách nhau khá xa do đó rất  khó khăn trong công tác quản lý nhất là việc tổ chức các mô hình hoạt động ngoài giờ lên lớp.
       - Nhân dân trong xã một số hộ kinh tế còn khó khăn, một số phụ huynh là công nhân trong khu công nghiệp Long Hậu nên không có nhiều thời gian, chưa thực sự quan tâm đến việc học tập của con em.
       - Số lượng học sinh ngày một tăng, cơ sở vật chất không đáp ứng được nhu cầu hiện tại, thiếu phòng học và các phòng chức năng. Trang thiết bị cho các hoạt động còn thiếu và lạc hậu nhất là đồ dùng dạy học chưa đáp ứng đủ yêu cầu. Chưa có thiết bị vận động ngoài trời, chưa có thư viện xanh.
       - Đội ngũ giáo viên, nhân viên còn thiếu về số lượng. Một số GV việc ứng dụng CNTT vào giảng dạy còn nhiều hạn chế.
           II.  Những kết quả đã đạt được trong năm học 2019 - 2020.
        Năm học 2019-2020 trường tiểu học Long Hậu đã hoàn thành tốt kế hoạch đề ra:
       Nhà trường đã thực hiện tốt các cuộc vận động và phong trào thi đua; Chất lượng giáo dục toàn diện được đảm bảo. 
            - Tổng số HS toàn trường 866 em.  Học sinh hoàn thành chương trình lớp học 862/866em , tỉ lệ 99,5 % . Học sinh chưa hoàn thành chương trình lớp học: 04/866 em, tỉ lệ 0,5%.
           - Học sinh HTCT tiểu học 157/157 em , tỉ lệ 100%.
           - Học sinh được khen thưởng: HS hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luện: 242 em , tỉ lệ 27,9%, HS có thành tích nổi bật hay tiến bộ vượt bật: 72 em, tỉ lệ 8,3%.
          - Chất lượng đội ngũ ngày càng được nâng lên. 100% CB và giáo viên có trình độ trên chuẩn, 100% GV được đánh giá chuẩn nghề nghiệp từ loại khá trở lên.
           Đánh giá chung:
           Năm học 2019-2020, nhà trường bám sát yêu cầu, mục tiêu, thực hiện đúng kế hoạch, nề nếp  đ­­­ược củng cố, chất lượng giáo dục được duy trì. Nội dung  kế hoạch của nhà trư­­­ờng xây dựng đầu năm thực hiện có hiệu quả, hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra.
         C. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2020 - 2021
          I. Nhiệm vụ chung:   
           Năm học 2020-2021 là năm học toàn giáo dục thực hiện nhiệm vụ kép với mục tiêu: Vừa tích cực thực hiện các giải pháp phòng chống dịch Covid – 19 và dạy học đảm bảo chương trình giáo dục tiểu học phù hợp với tình hình dịch bệnh, tăng cường các hình thức dạy học trực tuyến, dạy học qua internet. Đồng thời là năm học đầu tiên Ngành Giáo dục triển khai Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 (Chương trình giáo dục phổ thông 2018) đối với lớp 1; thực hiện Nghị quyết 88/2014/QH 13 ngày 28/11/2014 của Quốc Hội, Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 18/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông bảo đảm chất lượng, hiệu quả, đúng lộ trình.
Thực hiện các giải pháp nhằm triển khai các kế hoạch, chương trình hành động thực hiện những mục tiêu, chỉ tiêu của kế hoạch 5 năm 2021-2025; cương quyết khắc phục những hạn chế, yếu kém; tập trung xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, dân chủ, kỷ cương. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, chi bộ phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị của nhà trường trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, xây dựng khối đoàn kết nội bộ trong đội ngũ và đảm bảo hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; tất cả hướng đến sự ổn định và phát triển của nhà trường.
          Thực hiện nghiêm Quy chế dân chủ cơ sở; các quy định về đạo đức nhà giáo, quy tắc ứng xử trường học, xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh, thân thiện; cán bộ quản lý trường học gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ.
         Nâng cao chất lượng giáo dục và các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục. Thực hiện dạy học theo hướng tinh giản, tiếp cận định hướng Chương trình giáo dục phổ thông mới; đổi mới phương pháp dạy, phương pháp học và đánh giá học sinh tiểu học; Bảo đảm các điều kiện và triển khai dạy học Ngoại ngữ, Tin học, chuẩn bị cho việc thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông. Thực hiện nghiêm kỉ cương, nề nếp dân chủ trường học. Xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường và thực hiện tốt vệ sinh trường học. Tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống, kỹ năng sống, ứng xử văn hóa cho học sinh.
         Tập trung chuẩn bị tốt các điều kiện về đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, thiết bị đồ dùng dạy học, tập huấn bồi dưỡng cán bộ, giáo viên để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới, nhất là đối với lớp 1 và chuẩn bị cho lớp 2 năm học sau.
        Thực hiện việc đổi mới quản lý trường học, nâng cao năng lực cán bộ quản lý và giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục tiểu học. Chú trọng công tác quản lý, quản trị trường học, tăng quyền tự chủ của nhà trường trong việc thực hiện kế hoạch giáo dục, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, đẩy mạnh thực hiện dân chủ, khuyến khích sự sáng tạo, đề cao trách nhiệm của giáo viên, cán bộ quản lý.
          Tập trung đổi mới phương thức dạy học, học đi đôi với hành, phối hợp tốt các môi trường giáo dục giữa nhà trường - gia đình - cộng đồng. Thực hiện nghiêm túc kế hoạch dạy và học theo hướng tinh giản, tiếp cận với định hướng đổi mới chương trình giáo dục phổ thông. Đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy và học, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng đánh giá học sinh tiểu học.
Duy trì vững chắc và củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học, nâng cao chất lượng dạy học; Tăng cường an ninh, an toàn trường học, tích cực phòng/chống xâm hại và bạo lực học đường; chú trọng xây dựng văn hóa học đường trong môi trường giáo dục; tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh; nâng cao ý thức trách nhiệm nghề nghiệp, đạo đức nhà giáo cho đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục; xây dựng cơ chế phối hợp giữa gia đình - nhà trường - xã hội trong giáo dục đạo đức, nhân cách cho học sinh. Bảo đảm thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục thể chất, y tế trường học; phát động phong trào học bơi và phòng, chống đuối nước cho học sinh.
          II. Chỉ tiêu cơ bản năm học 2020 -2021
        1. 100% cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên chấp hành tốt Quy định đạo đức nhà giáo; Luật Công chức; Luật Viên chức; đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước.
        2.  100% giáo viên thực hiện có chất lượng đổi mới giáo dục tiểu học. 100% GV thực hiện đánh giá, khen thưởng học sinh đúng theo qui định.  100% cán bộ giáo viên tham dự hội thảo, chuyên đề, các lớp bồi dưỡng, tập huấn đủ thành phần, đúng thời gian và tham gia tích cực các hoạt động.
        3Các hoạt động giáo dục:
        3.1. Đánh giá, khen thưởng HS:
       - 99% trở lên học sinh đạt loại hoàn thành tốt và hoàn thành các môn học và hoạt động giáo dục.
      - 99% trở lên học sinh xếp loại Tốt và Đạt từng phẩm chất, từng năng lực.
      - 99-100% học sinh được đánh giá định kì kết quả học tập cuối năm học các môn học theo quy định: Đạt 5 điểm trở lên.
      - Phấn đấu 99% trở lên  học sinh lớp 1, 2, 3, 4 hoàn thành chương trình lớp học,  100% học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học.
      - Khen thưởng: Phấn đấu có 15-20% học sinh được khen hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện. 10%  học sinh được khen có thành tích vượt trội hay tiến bộ vượt bậc về ít nhất 1 môn học hoặc ít nhất một năng lực phẩm chất.
         3.2. Dạy học 2 buổi/ngày:
       - Nhà trường tổ chức cho 100% lớp 1 học 2 buổi/ngày; Khối 2,3,4,5 học 5 buổi/tuần, bố trí các tiết Tiếng Anh, Vi tính học riêng trái buổi để đủ thời gian học tập
       - Tiếp tục dạy Tiếng Anh 2 tiết/tuần; dạy Tin học 2 tiết/tuần cho 100% học sinh khối 3,4,5;
        4. Công tác PCGDTH-PCGDTHĐĐT, Xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn Quốc gia, Công tác kiểm định chất lượng.
        - Duy trì đơn vị đạt chuẩn PCGDTH MĐ 3.
       - Từng bước xây dựng các điều kiện của trường đạt chuẩn Quốc gia và kiểm định chất lượng giáo dục.
         5. Xây dựng các điều kiện
         a. Đội ngũ
         Xếp loại viên chức theo Nghị định 90/2020/NĐ-CP: Hoàn thành xuất sắc đạt 20% trở lên ; hoàn thành tốt đạt 80%. Đánh giá theo Chuẩn Nghề nghiệp theo Thông tư 20/TT-2018-BGD có 25- 30% xếp loại tốt, còn lại loại khá. 100% CBGV thực tốt các cuộc vận động và phong trào thi đua. Có sáng kiến kinh nghiệm cấp trường: 10, cấp huyện: 4, cấp tỉnh: 1.   
         b. Về  cơ sở vật chất
       - Sử dụng tốt, có hiệu quả cơ sở vật chất hiện có. Mua sắm bổ sung trang thiết bị cho công tác dạy học. Duy trì tốt hoạt động thư viện .
       - Đảm bảo đủ bàn ghế cho học sinh .
       - Tham mưu các cấp qui hoạch đất xây dựng phòng học mới đủ phòng học phục vụ cho việc đổi mới chương trình giáo dục phổ thông, trước mắt phải xây dựng 10 phòng học ngay trong năm học 2020-2021 mới đủ phòng học cho đổi mới chương trình, thay sách lớp 2 năm học 2021- 2022.
        7. Công tác thi đua khen thưởng
        7.1. Tập thể
         - Chi bộ trong sạch vững mạnh
         - Trường đạt danh hiệu tập thể lao động Tiên tiến;
         - Công đoàn, Đoàn, Đội vững mạnh.
        7.2. Cá nhân
        - Lao động tiên tiến : 30 người
        - Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở: 04 người
        - UBND Tỉnh khen: 01 người.
          III. GIẢI PHÁP CỤ THỂ:
 1. Giáo dục chính trị tư tưởng:        
- Tiếp tục quán triệt và thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong nhà trường một cách cụ thể, thiết thực. Chú trọng xây dựng văn hóa trường học, triển khai thực hiện tốt Bộ quy tắc ứng xử trong trường học, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường. Tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt việc tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao phẩm chất, đạo đức nhà giáo; thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động “Mỗi Thầy Cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, “Dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm”. Quản lý, đánh giá đội ngũ cán bộ quản lý trường học, giáo viên, nhân viên theo Nghị định của Chính phủ, đánh giá đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp đảm bảo thực chất, gắn với thi đua, khen thưởng tạo động lực cho đội ngũ nhà giáo gắn bó với nghề nghiệp.
Tiếp tục tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, hưởng ứng thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.
Chú trọng nâng cao công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh. Thực hiện dạy học gắn kết giữa lý thuyết với thực hành; tăng cường các hoạt động trải nghiệm, vận dụng kiến thức vào thực tế cuộc sống của học sinh. Lồng ghép, tích hợp giáo dục đạo đức. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về biển đảo, an toàn giao thông, bảo vệ tài nguyên và ứng phó với biến đổi khí hậu, sử dụng mạng xã hội và thông tin internet an toàn.
- Phối hợp phát huy hiệu quả, nâng chất lượng hoạt động tổ chức Đoàn, Đội trong nhà trường gắn với thực hiện Năm điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng. Trường tổ chức triển khai hiệu quả hoạt động tư vấn tâm lý, công tác xã hội, giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh.
- Tiếp tục tuyên truyền chính sách về bảo hiểm y tế, thực hiện đạt chỉ tiêu 100% học sinh được tham gia Bảo hiểm y tế. Tuyên truyền, giáo dục về ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, phân loại rác thải và bỏ rác đúng nơi quy định; đẩy mạnh chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện vệ sinh trường học, nhà vệ sinh cho học sinh; an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống dịch bệnh trong nhà trường, …
- Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và địa phương trong việc quản lý, giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh.
          2. Thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục:
          Thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 ở khối lớp 1, Các khối lớp còn lại thực hiện Chương trình giáo dục theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ trưởng Bộ GDĐT. Giáo viên chủ động thực hiện điều chỉnh nội dung, yêu cầu của bài học và các hoạt động giáo dục một cách linh hoạt, đảm bảo tính vừa sức, phù hợp với đối tượng học sinh và điều kiện dạy học theo hướng dẫn Công văn số 2773/SGDĐT-GDTrH ngày 30/10/2017 hướng dẫn thực hiện CT GDPT hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh từ năm học 2017 - 2018. Thực hiện nghiêm túc các văn bản hướng dẫn của Bộ GD&ĐT về dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng; kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh.
        - Điều chỉnh nội dung dạy học hợp lý nhằm đáp ứng yêu cầu, mục tiêu giáo dục tiểu học; thực hiện đổi mới nội dung, phương pháp dạy học nhằm phát triển năng lực của học sinh. Thực hiện lồng ghép nội dung học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giáo dục quốc phòng và an ninh; giáo dục an toàn giao thông trong một số môn học và hoạt động giáo dục.
       - Chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, thực hành kĩ năng sống, hiểu biết xã hội cho học sinh thông qua các môn học, hoạt động giáo dục và xây dựng quy tắc ứng xử văn hóa. Lồng ghép, tích hợp giáo dục đạo đức, nhân cách, giáo dục nhận thức về quyền và bổn phận của trẻ em, bình đẳng giới, phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống HIV/AIDS. Thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe và y tế trường học; tuyên truyền, giáo dục chủ quyền quốc gia về biên giới, biển đảo; bảo vệ môi trường, giáo dục an toàn giao thông.
       - Quan tâm đến nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức, chất lượng các buổi sinh hoạt chuyên môn và hoạt động trải nghiệm. Tổ chức hiệu quả sinh hoạt chuyên môn tại tổ, khối, tại trường, liên trường. Chú trọng đổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt chuyên môn thông qua dự giờ, nghiên cứu bài học. Sinh hoạt chuyên môn: 2 tuần/lần. Sinh hoạt chuyên môn, chuyên đề trường: 1 lần/tháng. 
        - Dạy học tài liệu “ Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh” trong nhà trường. Giáo dục kĩ năng sống và an toàn giao thông cho học sinh theo tài liệu học tập, tiếp tục thực hiện chuyên đề vệ sinh răng miệng và tích hợp nội dung bảo vệ môi trường.        
          - Nội dung hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp giảng dạy 4 tiết/tháng, giáo viên chủ nhiệm phải có kế hoạch phối hợp có hiệu quả với gia đình và cộng đồng để thực hiện giáo dục đạo đức, kĩ năng sống, tâm lý học đường, dạy quốc phòng và an ninh trong nhà trường cho học sinh. Thực hiện tích hợp các nội dung giáo dục Âm nhạc, Mĩ thuật, Thủ công/Kĩ thuật, phù hợp với thực tế đơn vị, thực hiện tốt thông tư 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28/02/2014  ban hành quy định về quản lý hoạt động giáo dục kĩ năng sống và hoạt động giáo dục chính khóa. Hoạt động giáo dục và xây dựng quy tắc ứng xử văn hoá trong nhà trường.
            - Triển khai các phương pháp, hình thức dạy học theo hướng phát huy tính chủ động, tích cực, tự học, phát triển năng lực học sinh; trên cơ sở đảm bảo mục tiêu của giáo dục tiểu học, theo chuẩn kiến thức kĩ năng, chủ động xây dựng kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển của đơn vị.
           - Thực hiện các biện pháp giảm tỉ lệ học sinh không hoàn thành môn học, lớp học và học sinh bỏ học; tổ chức các hoạt động nhằm phát hiện và bồi dưỡng học sinh năng khiếu.            
          - Phát huy phong trào tự làm đồ dùng dạy học, thiết kế bài giảng Elearning. Khuyến khích sử dụng phần mềm dạy học, thiết bị điện tử phục vụ dạy và học.
          - Thực hiện kế hoạch thời gian năm học 2020 – 2021 theo công văn số 1094/PGDĐT-GDTiH cụ thể như sau:
        + Ngày tựu trường: 3/9/2020; Ngày khai giảng: 05/9/2020.
        + Học kỳ I: từ ngày 07/9/2020 đến ngày 08/1/2021
         Ngày nghỉ giữa 2 học kỳ  : 09/01/2021.
        + Học kỳ II: từ ngày 11/01/2021 đến ngày 20/5/2021
        + Tuần lễ dự phòng từ 24/5/2021 – 28/5/2021
        + Ngày kết thúc năm học: Trước ngày 31/5/2021
        + Nghỉ Tết âm lịch từ ngày 07/02/2021 đến hết ngày 16/02/2021 ( từ 26/12 âm lịch đến ngày mùng 05/01 âm lịch ). Các ngày nghỉ lễ được thực hiện theo quy định. 
 - Các hội thi: Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng học sinh có năng khiếu ngay từ đầu năm học.  Thành lập các Hội đồng thi cấp trường theo quy định để tổ chức thực hiện các Hội thi nghiêm túc, hiệu quả. ( Theo kế hoạch của Phòng Giáo dục và Đào tạo )
3. Đổi mới phương pháp dạy học, hình thức đánh giá học sinh:  
         a. Đổi mới phương pháp, hình thức dạy học
        Thực hiện đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học theo hướng phát triển phẩm chất năng lực của học sinh. Tăng cường đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, đổi mới cách thức tổ chức các hoạt động giáo dục nhằm phát huy tính chủ động, tích cực, tự học, phát triển năng lực học sinh. Nội dung hoạt động trải nghiệm, thực hiện tích hợp các nội dung thực hành kỹ năng sống, tâm lý học đường, dạy quốc phòng và an ninh trong nhà trường, dạy học tài liệu “Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh” trong nhà trường, giáo dục Âm nhạc, Mĩ thuật, Thủ công/Kĩ thuật, phù hợp điều kiện thực tế địa phương và nhà trường (truyền thống văn hoá, nghề nghiệp địa phương; năng lực giáo viên và thiết bị dạy học của nhà trường).
        Tiếp tục thực hiện phương pháp “Bàn tay nặn bột” (PP-BTNB) theo Công văn số 3535/BGDĐT-GDTrH ngày 27/5/2013 của Bộ GDĐT;  Tiếp tục triển khai dạy học Mĩ thuật theo phương pháp mới ở tất cả các khối lớp theo Công văn số 2070/BGDĐ-GDTH ngày 12/5/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai dạy học môn Mĩ thuật theo phương pháp mới ở tiểu học.
         Đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh: Tổ chức dạy học theo hướng dạy cho học sinh cách học, cách tự tìm ra kiến thức từ đó phát triển năng lực và phẩm chất, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh; chủ động thực hiện mô hình dạy học phân hóa theo các nhóm đối tượng học sinh trong cùng một lớp đảm bảo phù hợp với từng đối tượng. Quan tâm chỉ đạo dạy học, tổ chức các hoạt động, sát sao tới mọi đối tượng học sinh và ưu tiên các điều kiện tốt nhất cho học sinh lớp 1.
     - Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chuyên đề về đổi mới phương pháp dạy học nhằm nâng cao năng lực và phẩm chất học sinh: Tổ chức cho giáo viên dự giờ học tập đồng nghiệp, nhân rộng điển hình. Tham gia thực hiện chuyên đề, sinh hoạt cụm cấp huyện (Theo kế hoạch của phòng GDĐT). Tổ chức chuyên đề cấp trường: Đổi mới phương pháp dạy học phát huy tính tích cực của học sinh ở các môn học. Mỗi học kỳ: 1 chuyên đề chú ý quan tâm đến khối 1 thay sách
         b. Tiếp tục thực hiện đổi mới đánh giá học sinh tiu học
         - Đổi mới phương pháp, hình thức kiểm tra, đánh giá kết quả giáo dục theo Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 ở khối lớp 1 theo lộ trình thay sách; các khối lớp còn lại thực hiện theo Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22/9/2016 sửa đổi bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 của Bộ trưởng Bộ GDĐT, giúp định hướng cho giáo viên cách đánh giá học sinh trên tinh thần khích lệ, động viên, không gây áp lực cho học sinh, tránh được việc so sánh giữa học sinh này với học sinh khác, tạo tâm lý thoải mái cho các em trong học tập và các hoạt động giáo dục. Quản lý tốt việc kiểm tra định kỳ cuối học kỳ I để có kế hoạch giúp đỡ học sinh chưa hoàn thành vươn lên trong học kỳ II.
         - Đổi mới công tác đánh giá học sinh, nâng cao chất lượng ra đề kiểm tra định kỳ đặc biệt tập trung vào biên soạn các mức câu hỏi theo ma trận đề đảm bảo đầy đủ các mức độ theo quy định trong đề KTĐK đảm bảo theo chuẩn kiến thức kĩ năng, định hướng phát triển năng lực học sinh.
 - Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, phần mềm quản lý kết quả giáo dục và học tập của học sinh để giảm áp lực về hồ sơ, sổ sách dành nhiều thời gian cho giáo viên quan tâm đến học sinh và đổi mới phương pháp dạy học; Thực hiện bàn giao chất lượng giáo dục cuối năm học một cách nghiêm túc, kiên quyết không để học sinh “ngồi nhầm lớp”; Thực hiện khen thưởng học sinh thực chất đúng quy định, tránh tùy tiện, máy móc, khen tràn lan gây bức xúc cho cha mẹ học sinh và dư luận xã hội.
        c. Đa dạng hóa các hình thức tổ chức dạy học, gắn giáo dục nhà trường với thực tiễn cuộc sống
       Tổ chức dạy học lồng ghép, tích hợp giáo dục đạo đức, nhân cách, giáo dục quốc phòng và an ninh, giáo dục pháp luật, quyền và bổn phận trẻ em, bình đẳng giới, chú trọng giáo dục lối sống, kỹ năng sống, tuyên truyền, giáo dục chủ quyền quốc gia về biên giới, biển đảo, bảo vệ môi trường, giáo dục an toàn giao thông, phòng chống tai nạn thương tích… Thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe và y tế trường học.       Tăng cường đầu tư sách báo, tài liệu tham khảo để xây dựng và sử dụng hiệu quả thư viện lớp học, thư viện trường học, phát triển văn hóa đọc cho học sinh từng bước hoàn thiện mô hình thư viện thân thiện phù hợp với điều kiện nhà trường
      Phối hợp với phụ huynh học sinh tổ chức các buổi trải nghiệm kết hợp giáo dục kỹ năng sống tại trường, tại địa phương.
      Thành lập các câu lạc bộ em yêu Toán học, em yêu Tiếng việt, câu lạc bộ Tiếng Anh, Âm nhạc, Mỹ thuật…. Xây dựng kế hoạch hoạt động các câu lạc bộ hiệu quả thiết thực.
       4. Nâng cao chất lượng dạy học Ngoại ngữ và Tin học 
       a. Dạy học tiếng Anh
     - Tiếp tục triển khai có hiệu quả chương trình Tiếng Anh thực hiện Đề án theo quyết định số 2080/QĐ-TTg ngày 22/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017-2025”. Tiếp tục dạy học Tiếng Anh 2 tiết/tuần cho học sinh lớp 3, 4, 5 theo Quyết định 3321/QĐ-BGDĐT ngày 12/8/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
     - Tài liệu, sách giáo khoa:
        + Lớp 3, 4, 5: sử dụng sách của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.
      - Thực hiện việc kiểm tra đánh giá theo quy định của Thông tư số 22; bài kiểm tra định kỳ đánh giá đủ cả 4 kĩ năng nghe, nói, đọc, viết.
      - Đề xuất bổ sung đủ về số lượng, chất lượng giáo viên ngoại ngữ để đáp ứng yêu cầu và tiến độ triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới, đảm bảo 100% học sinh lớp 3,4,5 được học Ngoại ngữ và có thể khối 1 học tự chọn.
         b. Dạy học môn Tin học và tổ chức hoạt động giáo dục tin học:
      - Dạy học môn Tin học theo Chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tổ chức dạy học môn Tin học cho 100% học sinh lớp 3, 4, 5.
        - Thực hiện có hiệu quả việc xây dựng kế hoạch giáo dục môn học; đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học theo “hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh” tại Công văn số 4612/BGDĐT-GDTrH ngày 03/10/2017 của Bộ GDĐT.
        - Sửa chữa nâng cấp phòng máy, nhận phòng máy tính được trang bị từ Sở Giáo dục – Đào tạo, đảm bảo đủ số lượng máy hoạt động tốt phục vụ việc học của học sinh.
        - Bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên Tin học để nâng cao chất lượng dạy Tin học.
        5. Thực hiện giáo dục đối với trẻ khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn
        - Huy động trẻ khuyết tật có khả năng học tập đến trường, đảm bảo trẻ khuyết tật được tiếp cận giáo dục hòa nhập bình đẳng, có chất lượng ( nếu có ).
        - Tăng cường tổ chức bồi dưỡng, tập huấn, chuyên đề nâng cao năng lực dạy học hòa nhập học sinh khuyết tật của đội ngũ giáo viên, đảm bảo 100% giáo viên trực tiếp dạy hòa nhập có kiến thức cơ bản về giáo dục học sinh khuyết tật.
        - Thực hiện nghiêm túc các chính sách giáo dục đối với học sinh khuyết tật theo quy định tại Thông tư liên tịch số 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/12/2013.
        - Tham mưu với chính quyền địa phương thực hiện chính sách đối với các học sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn ( nếu có ).
        6. Tổ chức các hoạt động tập thể, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp; xây dựng, phát triển thư viện trường tiểu học đáp ứng nhu cầu đổi mới giáo dục phổ thông theo hướng tiếp cận năng lực cho học sinh
        Duy trì thường xuyên, có chất lượng các hoạt động giáo dục  ngoài giờ lên lớp thân thiện, lành mạnh, dân chủ, an toàn, chất lượng và bình đẳng.
        Chuyển mạnh các hoạt động tập thể, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động ngoại khóa sang tổ chức hoạt động trải nghiệm; tập trung vào các hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, giáo dục giá trị sống, kỹ năng sống, kĩ năng tự bảo vệ bản thân tránh bị xâm hại, bạo lực, ý thức giữ gìn môi trường xanh - sạch - đẹp; thực hiện tốt giáo dục thực hành tâm lí học đường cho học sinh, làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe và làm quen với một số nghề truyền thống ở địa phương,..
         Tăng cường tổ chức và quản lí các hoạt động giáo dục kĩ năng sống theo Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28/02/2014 của Bộ GDĐT ban hành quy định về Quản lí hoạt động giáo dục kĩ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa.           Tham mưu bổ sung các thiết bị vận động ngoài trời để học sinh có điều kiện rèn luyện sức khỏe.
          Thực hiện tiết sinh hoạt tập thể đầu tuần theo chủ điểm hàng tháng. Tổ chức các tiết hoạt động ngoài giờ theo từng tháng, gắn với chủ đề chủ điểm của tháng. Tăng cường các hoạt động chăm sóc bồn hoa, chăm sóc Nhà che bia liệt sĩ
          Quan tâm đến hoạt động của thư viện lớp học, dành thời lượng phù hợp cho tiết đọc thư viện; đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện kĩ thuật, học liệu và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lí và tổ chức hoạt động thư viện; huy động sự tham gia của phụ huynh và cộng đồng trong quá trình tổ chức hoạt động.
          Nghiên cứu, vận dụng triển khai mô hình thư viện thân thiện trường Tiểu học phù hợp với điều kiện thực tế của Nhà trường một cách linh hoạt và hiệu quả; không áp đặt nhằm hình thành thói quen đọc sách, ý thức tự học, tự nghiên cứu và phát triển ngôn ngữ tiếng Việt cho học sinh tiểu học; dành thời lượng phù hợp cho tiết đọc thư viện; đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện kĩ thuật, học liệu và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và tổ chức hoạt động thư viện; huy động sự tham gia của cha mẹ học sinh và cộng đồng trong quá trình tổ chức hoạt động nhằm góp phần xây dựng văn hóa đọc trong nhà trường và cộng đồng.
           7. Chỉ đạo dạy và học 2 buổi/ngày
      - Xây dựng kế hoạch dạy học 2 buổi/ngày cho khối 1; thời lượng tối đa 7 tiết học/ngày; dạy học 1 buổi/ngày cho các khối khác, đảm bảo an toàn cho học sinh trước, trong và sau buổi học.
      - Tham mưu chính quyền địa phương, huyện tăng cường các nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, phát triển đội ngũ giáo viên, đẩy mạnh xã hội hóa để đảm bảo các điều kiện chuẩn bị cho việc triển khai Chương trình, sách giáo khoa mới thực hiện dạy học 2 buổi/ngày nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.
         8. Đổi mới công tác quản lí và phát triển đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lí giáo dục tiểu học
         a. Đổi mới công tác quản lí giáo dục tiểu học
        - Thực hiện việc quản lí, quản trị trường học, quản lí tốt GV, HS đảm bảo an toàn, thực hiện quản lí theo phần mềm quy định. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lí, quán triệt thực hiện Chỉ thị số138/CT-BGDĐT ngày 18/01/2019 về việc chấn chỉnh tình trạng lạm dụng hồ sơ, sổ sách trong nhà trường; chỉ đạo điều hành và triển khai Chính phủ điện tử theo hướng đồng bộ, kết nối liên thông; hình thành cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lí Nhà nước về giáo dục tiểu học.
         - Thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ trong trường học theo Nghị định 04/2015 của Chính phủ, cam kết thực hiện nghiêm túc việc không dạy thêm, học thêm sai quy định. Chỉ đạo  thực hiện tốt công tác PCGDTH, kiểm định chất lượng, tiếp cận tiêu chí trường chuẩn Quốc gia, công tác thi đua khen thưởng và thông tin báo cáo.
       - Tham mưu hiệu quả hơn với các cấp, ngành và Phòng GD& ĐT để bổ sung cơ sở vật chất cho nhà trường như xây dựng thêm phòng học, phòng chức năng, các điều kiện vật chất cho học sinh học tập; có đủ đội ngũ GV, nhân viên theo qui định.
       - Xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ theo đúng hướng dẫn. Kiểm tra nội bộ nhà trường theo đúng kế hoạch và đảm bảo chất lượng trong đó chú trọng về việc tuyển sinh đầu cấp, an toàn vệ sinh thực phẩm, việc thu nộp các khoản. Tăng cường kiểm tra dự giờ GV khối 1 trong việc thực hiện chương trình dạy học và chất lượng học tập của HS. Phát huy năng lực của Ban thanh tra nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi cho thanh tra nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ để nhà trường đi vào nề nếp và giữ vững đúng kỷ cương trường học. Giải quyết dứt điểm khi có khiếu nại, tố cáo.
        - Thực hiện nghiêm túc Thông tư 36/ 2017 của Bộ GD về công khai trong lĩnh vực giáo dục. Thực hiện công khai đầy đủ Đội ngũ, chất lượng, cơ sở vật chất, tài chính và cam kết thực hiện ngay khi khai giảng năm học mới, tại Hội nghị cha mẹ học sinh và Hội nghị viên chức đầu năm học. Báo cáo đánh giá việc thực hiện công khai và nội dung công khai theo đúng quy định. Niêm yết đúng quy định, lập sổ theo dõi đủ nội dung công khai.
        - Căn cứ tiêu chí thi đua của Phòng GDĐT, xây dựng kế hoạch, biểu điểm thi đua và tổ chức đăng kí thi đua ngay từ đầu năm học, phân công các thành viên trong Hội đồng thi đua phụ trách từng nội dung thi đua cụ thể, giao chỉ tiêu số lượng, chất lượng ngay từ đầu năm học, đẩy mạnh phong trào thi đua 2 tốt.
         - Chỉ đạo thực hiện hiệu quả và chất lượng việc viết sáng kiến kinh nghiệm, làm đồ dùng dạy học ở từng giáo viên và từng tổ khối. Quan tâm giúp đỡ các CB,GV, quần chúng tích cực để bồi dưỡng tạo nguồn bổ sung cho chi bộ đảng những đảng viên trẻ tích cực gương mẫu.
         - Đánh giá đúng GV theo Thông tư 20/ 2018- BGD về chuẩn nghề nghiệp GV cơ sở phổ thông, quản lí theo Thông tư 14/ 2018 chuẩn Hiệu trưởng tiểu học, Nghị định 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ.
        + Quan tâm đến các cá nhân có thành tích cao, đột xuất. Đề nghị các cấp, ngành khen thưởng các cá nhân và tập thể có thành tích cao trong năm học.
           b. Phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục tiểu học
- Tiếp tục rà soát, lập kế hoạch, đề xuất tuyển dụng theo hướng phấn đấu đảm bảo đủ chỉ tiêu theo các quy định về số lượng học sinh trên lớp, tỷ lệ giáo viên trên lớp, các vị trí việc làm trong nhà trường; Phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục đủ về số lượng, hợp lí về cơ cấu và đáp ứng yêu cầu về chất lượng, chuẩn bị tốt nguồn nhân lực cho việc triển khai CTGDPT 2018 cấp tiểu học.
          - Tiếp tục rà soát, đánh giá đội ngũ cán bộ quản lí, giáo viên theo chuẩn hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học, trên cơ sở đó xây dựng và thực hiện kế hoạch bồi dưỡng nâng cao năng lực để đáp ứng theo chuẩn.  
        - Thực hiện quy chế bồi dưỡng thường xuyên đối với giáo viên, cán bộ quản lý nhà trường, tạo điều kiện để tất cả cán bộ quản lí, giáo viên được tham gia đầy đủ các đợt tập huấn nâng cao năng lực quản lí, tổ chức dạy học đáp ứng yêu cầu thực hiện CTGDPT 2018, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục tiểu học đặc biệt là thực hiện tốt kế hoạch tập huấn cho đội ngũ giáo viên dạy lớp 1 năm học 2020-2021.
       - Xây dựng kế hoạch lộ trình và triển khai thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên theo kế hoạch, hướng dẫn của ngành Giáo dục và Đào tạo.
        - Thực hiện tốt quy chế dân chủ, nâng cao vai trò, trách nhiệm, lương tâm, đạo đức nhà giáo; mỗi thầy giáo, cô giáo phải thực sự là tấm gương sáng cho các em học sinh noi theo. Kiên quyết “nói không với tiêu cực và bệnh thành tích trong giáo dục”. 
        9. Duy trì, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học, đảm bảo hiệu quả kiểm định chất lượng giáo dục, xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia:
        a. Duy trì, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học
         - Tiếp tục thực hiện chất lượng theo Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 và Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ. Quan tâm đến bàn ghế đạt chuẩn, thiết bị sân chơi ngoài trời, công trình vệ sinh của học sinh, hướng dẫn học sinh thói quen giữ vệ sinh lớp học, nhà vệ sinh. Đảm bảo an toàn trường học.
        - Tích cực, chủ động tham mưu với các cấp lãnh đạo chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch, tập trung mọi nguồn lực với giải pháp tích cực để củng cố, duy trì đạt chuẩn PCGDTH vững chắc, nâng cao chất lượng giáo dục tiểu học; Bảo đảm thu nhận hết trẻ trong độ tuổi vào học trường tiểu học tại địa bàn; tạo mọi điều kiện và cơ hội cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được đi học và hoàn thành chương trình tiểu học.
         b. Đảm bảo hiệu quả kiểm định chất lượng giáo dục và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia
        Tiếp tục rà soát các tiêu chuẩn về kiểm định chất lượng giáo dục và trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia theo quy định tại Thông tư số 17/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 và Kế hoạch số 4693/KH-UBND ngày 14/9/2020 của UBND huyện về thực hiện lộ trình xây dựng trường học đạt kiểm định chất lượng giáo dục, đạt chuẩn Quốc gia, tích cực tham mưu xây dựng phòng học theo chương trình xây dựng trường lớp cho con em công nhân vùng kinh tế trọng điểm trên địa bàn huyện Cần Giuộc giai đoạn 2021-2025
        10.  Chuẩn bị thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với cấp tiểu học:
          Triển khai Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 theo các văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo và UBND tỉnh; tập trung các nội dung:
       - Triển khai thực hiện chương trình, sách giáo khoa lớp 1 từ năm học 2020-2021; quan tâm các giải pháp để đảm bảo sĩ số học sinh trên lớp, tất cả học sinh khối 1 được học 2 buổi/ngày, đảm bảo quyền lợi học tập cho học sinh.
       - Tổ chức rà soát, đánh giá thực trạng, xác định nhu cầu giáo viên ở từng môn học, lớp học để đề xuất kế hoạch sắp xếp, bổ sung đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu thực hiện chương trình giáo dục phổ thông.
        - Rà soát, đánh giá lại điều kiện CSVC, thiết bị dạy học hiện có; xây dựng kế hoạch, lộ trình sửa chữa, nâng cấp, bổ sung điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị dạy học đảm bảo điều kiện thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021 và triển khai CTGDPT 2018 từ năm học 2020-2021 đối với lớp 1.
        - Chọn cử đội ngũ giáo viên cốt cán đảm bảo số lượng và chất lượng để thực hiện kế hoạch bồi dưỡng giáo viên và ưu tiên cho giáo viên đảm nhiệm dạy khối lớp 1 vì đây là khối lớp đầu tiên trong cấp học phổ thông thực hiện CTGDPT 2018.
        - Hướng dẫn giáo viên tham gia tổ/nhóm chuyên môn cùng xây dựng kế hoạch cá nhân, kịp thời phát hiện thuận lợi, khó khăn và đề xuất những biện pháp giải quyết khó khăn về chuyên môn, nghiệp vụ khi thực hiện chương trình, sách giáo khoa mới.
          11. Xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường và thực hiện tốt vệ sinh trường học.
 - Phối hợp chặt chẽ với ngành y tế trong việc phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh, cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, tiếp tục quan tâm thực hiện nghiêm các biện pháp phòng tránh dịch COVID-19 trong nhà trường, nhất là Bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học phù hợp với tình hình thực tế địa phương.
- Rà soát, xây dựng các phương án cụ thể trong trường nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh; thực hiện tốt công tác phòng chống tai nạn thương tích, phổ cập bơi phòng chống đuối nước; tăng cường các biện pháp phòng ngừa, ứng phó với dịch, bệnh, đặc biệt là dịch Covid-19; đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường, phối hợp địa phương đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trường học, an toàn giao thông trước cổng trường; thường xuyên rà soát khuôn viên trường học chủ động khắc phục tại trường những yếu tố có khả năng gây mất an toàn (hệ thống các công trình phục vụ, cây xanh, hệ thống điện, hệ thống phòng cháy, chữa cháy…).
Triển khai thực hiện trách nhiệm phối hợp nhà trường, gia đình, địa phương thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục nhà trường, quản lý, giám sát việc học tập rèn luyện học sinh, chăm lo cho sự nghiệp giáo dục ở địa phương và đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong và ngoài nhà trường
12. Thực hiện rà soát quy hoạch hợp lý mạng lưới trường lớp; tăng cường cơ sở vật chất đáp ứng thực hiện chương trình giáo dục phổ thông đối với cấp tiểu học.
Triển khai rà soát, sắp xếp, tổ chức lại các điểm trường. Khắc phục tình trạng có quy mô lớp học và sĩ số học sinh vượt quá quy định ( trên 35 học sinh ). Trường tích cực chủ động tham mưu với các cấp lãnh đạo để có kế hoạch phát triển giáo dục của địa phương, qui hoạch đất, đầu tư xây dựng phòng học giải quyết tình trạng thiếu phòng, phòng học bộ môn, thay thế phòng học xuống cấp ( Xây dựng 10 phòng học theo đề án 2526; 22 phòng học, phòng chức năng theo lộ trình đã được phê duyệt.); tăng cường các nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, phát triển đội ngũ giáo viên, đẩy mạnh xã hội hóa để đảm bảo các điều kiện chuẩn bị cho việc triển khai Chương trình, sách giáo khoa mới thực hiện dạy học 2 buổi/ ngày; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Rà soát bổ sung đủ thiết bị dạy học tối thiểu đối với lớp 2 theo lộ trình thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018, đề xuất các nội dung đầu tư tăng cường cơ sở vật chất trường học, các hạng mục, ưu tiên đầu tư, mua sắm bổ sung thiết bị dạy học ; Đẩy mạnh việc hoàn thành các tiêu chí xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia.
13. Đẩy mạnh công tác truyền thông về giáo dục tiểu học
1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông, quán triệt sâu sắc các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và của Bộ GD&ĐT về đổi mới và phát triển giáo dục. Tuyên truyền những kết quả đạt được để xã hội hiểu và chia sẻ, đồng thuận với các chủ trương đổi mới về giáo dục tiểu học; xây dựng kế hoạch truyền thông, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo, đài địa phương, kịp thời, chủ động cung cấp thông tin để định hướng dư luận, tạo niềm tin của xã hội.
Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lí giáo dục chủ động viết và đưa tin, bài về các hoạt động của trường, của ngành, tập trung vào các tin bài về việc chuẩn bị các điều kiện thực hiện CTGDPT 2018 đối với lớp 2 năm học 2021-2022, nhất là các gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến của trường,cấp học để khích lệ các thầy cô giáo, các em học sinh phấn đấu, vươn lên, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
           14. Một số hoạt động khác:
         - Trường chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ để thực hiện tốt đổi mới chương trình giáo dục phổ thông 2018.
         - Tổ chức có chất lượng các nội dung hoạt động, các chuyên đề trong năm học  phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường, địa phương. Tích cực tham mưu với cấp có thẩm quyền chăm lo sự nghiệp giáo dục.
        - Chỉ đạo, thực hiện tốt nhiệm vụ công tác Đội và sao nhi đồng, các hoạt động của Liên đội. Phối hợp và tạo điều kiện cho Công đoàn nhà trường hoạt động theo đúng chức năng.
       Tổ chức các hoạt động phát triển năng lực học sinh về các lĩnh vực giáo dục: liên hoan tiếng hát dân ca, Robotics, giao lưu tìm hiểu An toàn giao thông, Olympic môn học, Olympic cấp học, giao lưu vẽ tranh, viết chữ đẹp, các hoạt động giao lưu Tiếng Anh cho giáo viên và học sinh …trên cơ sở tự nguyện của phụ huynh và học sinh, phù hợp với đặc điểm tâm sinh lí, nội dung học tập của học sinh tiểu học và theo kế hoạch của Phòng Giáo dục và Đào tạo.
       - Tiếp tục xây dựng và quản lý môi trường giáo dục lành mạnh, dân chủ, an toàn, an ninh, thân thiện, chất lượng và bình đẳng: Chú trọng xây dựng và quản lý tốt môi trường văn hóa học đường ngày càng tốt đẹp gắn với tăng cường  giáo dục đạo đức, trách nhiệm nghề nghiệp cho đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý; Xây dựng cơ chế phối hợp giữa nhà trường - gia đình- xã hội trong giáo dục đạo đức nhân cách cho học sinh; Đảm bảo thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục thể chất, công tác chăm sóc sức khỏe và y tế trường học; Phát động phong trào học bơi và phòng chống đuối nước cho học sinh;
        Năm học 2020-2021, trường tiểu học Long Hậu từng bước tạo ra được diện mạo mới, một bước tiến mới, một môi trường giáo dục thật sự lành mạnh, dân chủ, an toàn, thân thiện, chất lượng và bình đẳng, tạo ra một “Thương hiệu riêng” của nhà trường.
       Trên đây là kế hoạch năm học 2020-2021 của trường Tiểu học Long Hậu, kế hoạch này được thông qua Hội nghị cán bộ, viên chức của nhà trường đầu năm học và là căn cứ định hướng cho việc thực hiện nhiệm vụ năm học của nhà trường.
 
                                        HIỆU TRƯỞNG
 
 
                                                                Phạm Văn Hồng
 
          
2018 © Trường Tiểu học Long Hậu
Địa chỉ: Cần Giuộc - Long An
Thiết kế bởi VNPT Long An