Thư viện Video
This div will be replaced by the JW Player.

Tin nổi bật
Kế hoạch giáo dục giai đoạn 2020-2025
PHÒNG GD&ĐT CẦN GIUỘC         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH LONG HẬU                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
       
   
 
      Số:       / KH-THLH                              Long Hậu, ngày 16 tháng 9 năm 2020
 
 
                   KẾ HOẠCH GIÁO DỤC GIAI ĐOẠN 2020-2025
 
           Căn cứ Kế hoạch số 1450/KH-UBND ngày 18/3/2020 của Ủy ban Nhân dân huyện Cần Giuộc về việc triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới trên địa bàn huyện Cần Giuộc;
          Căn cứ Công văn số 1116/PGDĐT-GDTiH ngày 04/9/2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cần Giuộc về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với cấp tiểu học;
          Trường TH Long Hậu xây dựng kế hoạch giáo dục giai đoạn 2020- 2025 với  những nội dung cụ thể như sau:
I. BỐI CẢNH 
          1. Bối cảnh bên ngoài nhà trường.
          1.1. Thời cơ.
         - Trường được sự quan tâm sâu sát của các cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể phối kết hợp cùng đơn vị trường thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục; công tác PCGDTHĐĐT, công tác huy động, vận động học sinh ra lớp, chăm sóc và giáo dục học sinh… thực hiện tốt chương trình mục tiêu Quốc gia về công tác giáo dục trên địa bàn
          - Trường phối kết hợp tốt với Ban Đại diện cha mẹ học sinh nhằm chăm lo giáo dục học sinh hiệu quả từ vật chất đến tinh thần.  Ban đại diện CMHS quan tâm và ủng hộ các phong trào của nhà trường. Việc xây dựng tốt mối quan hệ giữa CMHS với nhà trường và các ban ngành đoàn thể tại địa phương góp phần thuận lợi cho nhà trường hoàn thành kế hoạch thực hiện nhiệm vụ hàng năm.
          - Trường được sự quan tâm, chỉ đạo trực tiếp của ngành Giáo dục – Đào tạo huyện Cần Giuộc, thường xuyên tổ chức các chuyên đề, hội thi giáo viên dạy tốt, Đó là cơ hội tốt cho giáo viên được học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau nhằm nâng cao tay nghề của bản thân, đã giúp cho hoạt động của nhà trường nhất là hoạt động dạy và học ngày càng đạt hiệu quả.                     
          1.2. Thách thức.
  - Đòi hỏi ngày càng cao về chất lượng giáo dục của cha mẹ học sinh và xã hội trong thời kỳ hội nhập đối với nhà trường, yêu cầu chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên phải đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay nhất là ứng dụng CNTT trong giảng dạy, trình độ ngoại ngữ, khả năng sáng tạo của cán bộ, giáo viên, nhân viên.
          - Đội ngũ giáo viên được đào tạo, giảng dạy theo hướng “trang bị kiến thức cho học sinh” nay chuyển sang dạy học theo định hướng “phát triển năng lực và phẩm chất cho học sinh”; giáo viên kiêm nhiệm công việc, một số giáo viên gặp khó khăn trong đổi mới phương pháp dạy học.
          - Chất lượng nguồn nhân lực còn thấp, đặt ra nhiệm vụ nặng nề và thách thức lớn đối với sự phát triển Giáo dục và Đào tạo; khoảng cách giàu nghèo giữa các nhóm dân cư, sự phát triển không đều giữa các địa phương vẫn tiếp tục là nguyên nhân dẫn đến thiếu bình đẳng về cơ hội tiếp cận giáo dục và khoảng cách chất lượng giáo dục giữa các đối tượng người học và địa phương.
  2. Bối cảnh bên trong nhà trường.
          2.1. Điểm mạnh.
        - Luôn được sự quan tâm của chính quyền địa phương đến công tác giáo dục; sự chỉ đạo sát sao của Phòng GD&ĐT về thực hiện nhiệm vụ giáo dục.
        - Đội ngũ trình độ đạt chuẩn 100%, trong đó trên chuẩn 88,2%, có đủ giáo viên dạy các bộ môn: Âm nhạc, Mĩ thuật, Tiếng Anh, Tin học. Tất cả đội ngũ giáo viên đều có trách nhiệm với công việc được giao..
       - Ban giám hiệu có năng lực lãnh đạo, xây dựng dược kế hoạch trung hạn và ngắn hạn có tính khả thi, sát thực tế. Công tác tổ chức triển khai kiểm tra đánh giá sâu sát, thực chất và đổi mới. Được sự tin tưởng cao của cán bộ, giáo viên, công nhân viên nhà trường.
- Đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên đoàn kết, nhiệt tình, có trách nhiệm, yêu nghề, gắn bó với nhà trường mong muốn nhà trường phát triển, chất lượng chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm đa số đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục.
        - Phụ huynh học sinh có sự phối hợp với nhà trường, tạo điều kiện thuận lợi việc huy động học sinh ra lớp; Đa số học sinh ngoan và có ý thức rèn luyện, thi đua trong học tập.
        - Điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy học tương đối đủ. Khuôn viên Trường thoáng mát, không ảnh hưởng do tác động các yếu tố môi trường bên ngoài trong quá trình hoạt động và giáo dục.( Trừ điểm trường ấp 4 )
 
       2.2. Điểm yếu.
       - Trường nằm trên địa bàn xã Long Hậu. Trường có một điểm trường chính và 3 điểm trường lẻ. Các điểm trường cách nhau khá  xa do đó rất  khó khăn trong công tác quản lý nhất là việc tổ chức các mô hình hoạt động ngoài giờ lên lớp.
       - Nhân dân trong xã một số hộ kinh tế còn khó khăn, một số phụ huynh là công nhân trong khu công nghiệp Long Hậu nên không có nhiều thời gian, chưa thực sự quan tâm đến việc học tập của con em.
       - Tỉ lệ đội ngũ còn thấp (1,1). Thiếu giáo viên dạy lớp chủ nhiệm, giáo viên thể dục và giáo viên tiếng Anh. Nhân viên chưa đủ theo số lượng qui định.
       - Còn 04 giáo viên còn trình độ trung cấp. Năng lực chuyên môn của giáo viên chưa đồng đều; việc tự học, tự rèn của một số giáo viên chưa hiệu quả, chưa sáng tạo trong công việc, đổi mới phương pháp dạy học chưa rõ nét, việc ứng dụng CNTT vào giảng dạy còn nhiều hạn chế.  Một số giáo viên trẻ về trường công tác từ 1 đến 2 năm chưa chủ động tham gia các phong trào, hoạt động chuyên môn.
       -  Nhận thức của học sinh chưa đồng đều, một số em còn chậm, kỹ năng sống, giao tiếp còn hạn chế.
        - Số lượng học sinh ngày một tăng, cơ sở vật chất không đáp ứng được nhu cầu hiện tại, thiếu phòng học và các phòng chức năng, các phòng học còn thiếu và xuống cấp nhất là ở các điểm phụ. Do thiếu phòng học nên nhà trường chỉ bố trí cho lớp 1 học 2 buổi/ ngày, còn các lớp khác chỉ học 1 buổi/ngày.
         - Trang thiết bị cho các hoạt động còn thiếu và lạc hậu nhất là đồ dùng dạy học chưa đáp ứng đủ yêu cầu. Chưa có thiết bị vận động ngoài trời, chưa có thư viện xanh.
          2.3. Số liệu về đội ngũ, học sinh và cơ sở vật chất của nhà trường.
    2.3.1. Về học sinh:
Khối
2020-2021
2021-2022
2022-2023
2023-2024
2024-2025
Số lớp
Số HS
Số lớp
Số HS
Số lớp
Số HS
Số lớp
Số HS
Số lớp
Số HS
1
6
185
6
196
6
190
6
192
6
198
2
6
194
6
190
6
196
6
190
6
192
3
6
180
6
197
6
190
6
196
6
190
4
5
160
6
184
6
197
6
190
6
196
5
5
173
5
160
6
184
6
197
6
190
Tổng cộng
28
892
29
927
30
957
30
965
30
966
         
          2.3.2. Về đội ngũ CBQL, GV, NV hiện có:
Tổng số CB,GV, NV hiện có : 37 người; trong đó:
- Cán bộ quản lý: 3 người.
          - Tổng phụ trách: 1 người.
          - Giáo viên : 31người. ( GV chủ nhiệm: 26 người; GV tiếng Anh: 1 người; GV Mĩ thuật: 1 người; GV Âm nhạc: 1 người; GV Tin học: 1 người; Giáo viên GDTC: 0 người, TPT Đội: 1).
- Nhân viên:  3 người.
2.3.3. Về cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện có:
TS Phòng học: 21/28 lớp
- Phòng học bộ môn: 2
- Phòng thư viện-thiết bị : 1
- Khu hiệu bộ, phòng làm việc: 2
- Hệ thống chiếu sáng điện, nước sinh hoạt, nhà vệ sinh: Có đầy đủ ở các điểm trường
- Trang thiết bị, ĐDDH: Có đủ theo nhu cầu học tập tối thiểu.
- Sân chơi: 6000 m2 ; bãi tập cho học sinh: 600 m2
          II.MỤC TIÊU
          - Thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông mới ở các khối lớp theo lộ trình, Các khối lớp còn lại thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc có chất lượng Công văn 4612/BGDĐT-GDTrH ngày 03/10/2017 hướng dẫn thực hiện CT GDPT hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh, chỉ đạo thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục nghiêm túc, linh hoạt, sáng tạo. Thực hiện nội dung dạy học theo hướng tinh giản, tiếp cận định hướng chương trình giáo dục phổ thông mới.
         - Nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục toàn diện, đặc biệt là chất lượng giáo dục đạo đức và chất lượng văn hoá. Đổi mới phương pháp dạy học tích cực dạy học cá thể, chú trọng và phát huy năng khiếu, sở trường của mỗi học sinh phù hợp với mục tiêu, nội dung chương trình và đối tượng học sinh. Đổi mới các hoạt động giáo dục, hoạt động tập thể, gắn học với hành, lý thuyết với thực tiễn; giúp học sinh có được những kỹ năng sống cơ bản.
          - Xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên đủ về số lượng; có phẩm chất chính trị; có năng lực chuyên môn khá giỏi; có trình độ tin học, ngoại ngữ cơ bản, có phong cách sư phạm mẫu mực, đoàn kết, tâm huyết, gắn bó với nhà trường, hợp tác, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, khoa học, hợp tác, đề cao tính tự giác, tính kỷ luật. Thực hiện đánh giá cán bộ quản lý, giáo viên theo chuẩn; xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và quy hoạch một cách khoa học, có tầm nhìn dài hạn.
            - Tham mưu với cấp trên, xây dựng thêm phòng học, phòng bộ môn ( từ năm học 2020-2021 ít nhất 10 phòng học) Xây dựng cơ sở vật chất trang thiết bị giáo dục theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá. Bảo quản và sử dụng hiệu quả, lâu dài. Hàng năm có kế hoạch bố trí kinh phí mua sắm đồ dùng, bổ sung trang thiết bị phục vụ dạy học để đáp ứng cho việc nâng chất lượng dạy học. Khuyến khích sử dụng và nâng cao hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, giảng dạy và học tập của giáo viên và học sinh.
           - Tổ chức các hoạt động trải nghiệm nhằm hình thành và phát triển các phẩm chất và năng lực; giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, ý thức trách nhiệm của công dân đối với xã hội, đối với cộng đồng cho học sinh.       
           - Đổi mới phương pháp, hình thức kiểm tra, đánh giá kết quả giáo dục theo Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 ở các khối lớp theo lộ trình thay sách; các khốp lớp còn lại thực hiện theo Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22/9/2016 sửa đổi bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 của Bộ trưởng Bộ GDĐT.
           - Tổ chức có chất lượng hiệu quả sinh hoạt chuyên môn tại các tổ khối chuyên môn trong đơn vị, kịp thời tháo gỡ những khó khăn về đổi mới phương pháp giảng dạy nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý trong chỉ đạo chuyên môn, nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng sư phạm cho giáo viên trong hoạt động dạy học, chú trọng đổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt chuyên môn thông qua hoạt động dự giờ, nghiên cứu bài học.
          - Bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông, thực hiện chương trình, sách giáo khoa mới theo lộ trình.
          - Duy trì vững chắc và củng cố kết quả phổ cập Giáo dục tiểu học, xây dựng trường Chuẩn quốc gia gắn với chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2015 – 2020.
          Chỉ tiêu về chất lượng từ năm 2020 đến 2025
Năm học
Sĩ số
Hoàn thành tốt
( Tốt )
Hoàn thành
( Đạt )
Chưa hoàn thành
( Cần cố gắng )
SL
%
SL
%
SL
%
2020 - 2021
892
290
32,5
598
67,1
4
0,4
2021 - 2022
927
296
31,9
627
67,7
4
0,4
2022 - 2023
957
300
31,3
654
68,4
3
0,3
2023 - 2024
965
310
32,1
655
67,9
0
0
2024  -2025
966
315
32,6
651
67,4
0
0
 
         
         Tỷ lệ học sinh đạt các phẩm chất và năng lực 100%
         Tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình lớp học học 99 %
         Tỷ lệ học sinh hoàn thành chương tình tiểu học 100%      
          III. NỘI DUNG THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC.
          1.  Lộ trình thực hiện theo Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018
          Năm học 2020-2021 đối với lớp 1
         Năm học 2021-2022  đối với lớp 2
         Năm học 2022-2023  đối với lớp 3
         Năm học 2023-2024  đối với lớp 4
         Năm học 2024-2025  đối với lớp 5
          2. Chương trình giáo dục chính khóa giai đoạn 2020-2025         
Kế hoạch giáo dục tiểu học theo Chương trình 2018
 
Nội dung giáo dục
Số tiết trong một năm
 
Lớp 1
Lớp 2
Lớp 3
Lớp 4
Lớp 5
 
I. Môn học bắt buộc
 
1. Tiếng Việt
420
350
245
245
245
 
2. Toán
105
175
175
175
175
 
3. Đạo đức
35
35
35
35
35
 
4. Tự nhiên và xã hội
70
70
70
 
 
5. Khoa học
 
70
70
 
6. Lịch sử và Địa lý
 
70
70
 
7. Nghệ thuật
70
70
70
70
70
 
 
 
8. Tin học và Công nghệ
 
70
70
70
 
9. Giáo dục thể chất
70
70
70
70
70
 
10. Ngoại ngữ 1
 
140
140
140
 
II. Hoạt động giáo dục bắt buộc
 
1. Hoạt động trải nghiệm
(Tích hợp thêm giáo dục địa phương)
105
105
105
105
105
 
 
Cộng số tiết trong 1 năm
 
 
 
 
 
 
III. Môn học tự chọn
 
1. Tiếng dân tộc thiểu số
 
 
 
 
 
 
2. Ngoại ngữ 1
 
 
 
 
 
Tổng số tiết trong một năm (không tính tự chọn)
875
875
980
1050
1050
 
 
3.Thời gian học trong ngày (toàn trường)
Buổi
Tiết
Thời gian
Hoạt động
Sáng
 
 
 
1
Từ 7 giờ 15phút  -  7giờ 50 phút
 Học theo TKB
2
Từ 7 giờ 55phút  -  8giờ 30 phút
 
Ra chơi
Từ 8 giờ 30phút  -  9giờ
 
3
Từ 9 giờ   -  9giờ 35 phút
 
4
Từ 9 giờ 40phút  -  10giờ 15 phút
 
 
 
 
 
 
Buổi chiều
1
Từ 13 giờ 30phút  -  14giờ 05 phút
 
2
Từ 14 giờ 10phút  -  14giờ 45 phút
 
Ra chơi
Từ 14 giờ 45phút  -  14giờ 15 phút
 
3
Từ 15 giờ 20phút  -  15giờ 55 phút
 
 - Thời lượng học  7 tiết/ngày, 10 buổi/tuần.
          4. Các hoạt động giáo dục
          4.1. Bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém.
           - Yêu cầu giáo viên chủ nhiệm lập danh sách học sinh tiếp thu chậm đối với môn Tiếng việt và Toán ngay từ đầu năm học hàng năm.
          - Phó hiệu trưởng trực tiếp chỉ đạo công tác phụ đạo học sinh tiếp thu chậm, cụ thể:
          + Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch phụ đạo, phân công giáo viên dạy.
          + Trực tiếp theo dõi, kiểm tra công tác phụ đạo những học sinh tiếp thu chậm.
          - Tổ chuyên môn: theo dõi kết quả tiến bộ của học sinh tiếp thu chậm ở các môn học qua từng học kỳ, có giải pháp hỗ trợ giáo viên phụ đạo học sinh.
- Giáo viên chủ nhiệm lớp với giáo viên dạy các bộ môn theo dõi sát, hướng dẫn phương pháp học tập, tổ chức truy bài đầu giờ, phối hợp chặt chẽ với cha mẹ học sinh để giúp đỡ học sinh, thực hiện đôi bạn cùng tiến, nhóm bạn học tập.   
- Giáo viên chủ nhiệm lớp phối hợp với giáo viên dạy các bộ môn để thực hiện công tác bồi dưỡng học sinh giỏi.
- Kế hoạch phân công giáo viên phụ trách bồi dưỡng:
          + Bồi dưỡng học sinh năng khiếu: ( tên dự kiến)
TT
Họ và tên
Chức vụ
Phụ trách nội dung
1
Võ Ngoc Thanh
Phó hiệu trưởng
Phụ trách chung
2
Phan Thành Hiếu
Tổng phụ trách
 
3
Trần Thị Trung Kim
Giáo viên
 
4
Nguyễn Tấn Hồng
Giáo viên
 
          + Phụ đạo học sinh yếu:
          Phân công cho giáo viên chủ nhiệm lớp theo kế hoạch phụ đạo hàng năm
4.2. Tổ chức hoạt động trải nghiệm và giáo dục kỹ năng sống.
4.2.1. Tổ chức Hoạt động trải nghiệm.
          - Nội dung chương trình Hoạt động trải nghiệm xoay quanh các mối quan hệ giữa cá nhân học sinh với bản thân; giữa học sinh với người khác, cộng đồng và xã hội; giữa học sinh với môi trường; giữa học sinh với nghề nghiệp. Hoạt động trải nghiệm được tổ chức trong và ngoài lớp học, trong và ngoài trường học; theo quy mô nhóm, lớp học, khối lớp hoặc quy mô trường; với các hình thức tổ chức chủ yếu: thực hành nhiệm vụ ở nhà, sinh hoạt tập thể (sinh hoạt dưới cờ; sinh hoạt lớp; sinh hoạt Sao Nhi đồng, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh), dự án, làm việc nhóm, trò chơi, giao lưu, diễn đàn, câu lạc bộ, cắm trại, tham quan, khảo sát thực địa, thực hành lao động, hoạt động thiện nguyện. Trường lựa chọn những nội dung, hình thức hoạt động trong chương trình phù hợp với điều kiện của nhà trường và địa phương. Hoạt động trải nghiệm của mỗi lớp do giáo viên chủ nhiệm phụ trách, thực hiện theo kế hoạch của nhà trường. Tùy từng hoạt động cụ thể, giáo viên chủ nhiệm phối hợp với giáo viên môn học, cán bộ phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, cha mẹ học sinh để tổ chức các hoạt động này. Khuyến khích giáo viên điều chỉnh nội dung và yêu cầu các môn học, các hoạt động giáo dục một cách linh hoạt, vừa sức, phù hợp với đối tượng học sinh, chuyển mạnh các hoạt động tập thể, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động ngoại khóa sang hướng tổ chức hoạt động trải nghiệm
         - Tổ chức các loại hình thức hoạt động trải nghiệm gồm:
+ Sinh hoạt dưới cờ gồm hoạt động nghi lễ và các hoạt động xây dựng văn hóa nhà trường, nói chuyện truyền cảm hứng; truyền thông các vấn đề xã hội như tuyên truyền các dịch bệnh, tuyên truyền chủ đề hoạt động tháng.
+ Sinh hoạt lớp gồm tổ chức các hoạt động hành chính, sinh hoạt lớp theo chủ đề, các hoạt động chung của tập thể lớp (tham quan, thi đua học tập giữa các tổ học sinh…). Ngoài ra có thể tổ chức các hoạt động truyền thông, các thông điệp; triển khai các phong trào nhà trường.
+ Tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp theo chủ đề. Hoạt động ngoài giờ lên lớp thường xuyên và định kì.
* Hình thức tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp thường xuyên: được thực hiện đều đặn từng tuần, thực hiện ở trường và cả ở nhà với nhiệm vụ trải nghiệm được giao như nhau đến từng học sinh.
* Hình thức hoạt động ngoài giờ lên lớp định kì: giáo dục thông qua các hoạt động văn hóa- thể thao và vui chơi: các hội thao, hội thi, ngày hội của học sinh.
- Tăng cường lồng ghép, tích hợp giáo dục đạo đức, lối sống; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giáo dục pháp luật, giáo dục chủ quyền quốc gia về biên giới, biển đảo, giáo dục phòng chống các tệ nạn xã hội, an ninh quốc phòng, bảo vệ môi trường, giáo dục ATGT… thông qua các hoạt động trải nghiệm trong nhà trường.
          4.2.2. Tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng sống.
           Các hoạt động trãi nghiệm, giáo dục tập trung vào các hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, giáo dục giá trị sống, kĩ năng tự bảo vệ bản thân tránh bị xâm hại, bạo lực, ý thức giữ gìn môi trường xanh – sạch – đẹp; thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe, làm quen với một số nghề truyền thống ở địa phương,… Nhà trường tổ chức thực hiện tốt theo Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28/02/2014 của Bộ GDĐT ban hành quy định về quản lí hoạt động giáo dục kĩ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa cho học sinh. Tổ chức truyền thông về phòng chống tai nạn thương tích cho học sinh,  Tổ chức dạy an toàn giao thông, phòng chống tai nạn thương tích vào các tiết Hoạt động tập thể (1 tiết/tuần). Lồng ghép chủ đề phòng chống tai nạn thương tích vào các giờ hoạt động tập thể và tích hợp trong các tiết học. Phát động tháng An toàn giao thông, 100% học sinh ký cam kết thực hiện An toàn giao thông. Thực hiện tuyên truyền đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi đi xe máy. Khuyến khích cho học sinh lớp 3,4,5 tham gia học bơi. Thực hiện sáng tạo các nội dung hoạt động “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.
          5. Tham gia các hội thi.
          5.1. Tham gia thi giáo viên dạy giỏi cấp trường.
          - Số lượng giáo viên dự thi: trên 50% trong tổng số giáo viên của trường
          - Thời gian tổ chức: 2 năm/1 lần vào tháng 11
          - Nội dung và hình thức thi: Thực hiện theo Thông tư số 22/2019/TT-BGD ĐT ngày 20 tháng 12 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về Hội thi giáo viên dạy giỏi cơ sở giáo dục mầm non; giáo viên dạy giỏi,giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cơ sở giáo dục phổ thông.
          5.2. Tham gia thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện.
          - Theo kế hoạch của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cần Giuộc
         - Có ít nhất 20 % giáo viên đăng ký dự thi và đạt cấp huyện 
          5.3. Tổ chức viết sáng kiến kinh nghiệm và đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng.
          - Khuyến khích cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia viết sáng kiến
          - Thời gian tổ chức viết đề tài: Từ tháng 10/2020 đến tháng 3/2020
          - Thời gian tổ chức thẩm định cấp trường: Tháng 4/2020
          - Đăng kí đề tài tham gia thẩm định cấp huyện: 5 đề tài/ năm
          5.4. Tham gia Hội khỏe Phù Đổng.
          - Xây dựng kế hoạch tổ chức Hội khỏe Phù Đổng hàng năm cấp trường. Tổ chức bồi dưỡng luyện tập đăng ký dự thi cấp huyện theo chỉ tiêu được giao.
          6. Đổi mới kiểm tra, đánh giá;  phương pháp, hình thức tổ chức dạy học và sinh hoạt chuyên môn.
          6.1. Đổi mới kiểm tra, đánh giá.
           - Đổi mới phương pháp, hình thức kiểm tra, đánh giá kết quả giáo dục theo Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 ở các khối lớp theo lộ trình thay sách; các khốp lớp còn lại thực hiện theo Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22/9/2016 sửa đổi bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 của Bộ trưởng Bộ GDĐT, giúp định hướng cho giáo viên cách đánh giá học sinh trên tinh thần khích lệ, động viên, không gây áp lực cho học sinh, tránh được việc so sánh giữa học sinh này với học sinh khác, tạo tâm lý thoải mái cho các em trong học tập và các hoạt động giáo dục. Quản lý tốt việc kiểm tra định kỳ cuối học kỳ I để có kế hoạch giúp đỡ học sinh chưa hoàn thành vươn lên trong học kỳ II.
         - Đổi mới công tác đánh giá học sinh, nâng cao chất lượng ra đề kiểm tra định kỳ đặc biệt tập trung vào biên soạn các mức câu hỏi theo ma trận đề đảm bảo đầy đủ các mức độ theo quy định trong đề KTĐK đảm bảo theo chuẩn kiến thức kĩ năng, định hướng phát triển năng lực học sinh.
        - Việc nghiệm thu, bàn giao chất lượng giáo dục học sinh đảm bảo tính khách quan của kết quả đánh giá chất lượng học sinh cuối năm học hoặc cuối cấp học và đảm bảo trách nhiệm của giáo viên dạy lớp năm học trước và giáo viên nhận lớp ở năm học sau; giúp giáo viên nhận lớp trong năm học tiếp theo có đủ thông tin cần thiết về quá trình và kết quả học tập, mức độ hình thành và phát triển năng lực, phẩm chất của học sinh để có kế hoạch, biện pháp giáo dục hiệu quả. Kiên quyết không để HS “ngồi nhầm lớp”; thực hiện khen thưởng HS thực chất, đúng quy định
          6.2. Thực hiện nội dung, đổi mới Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học.
          - Đối với các lớp thay sách, công tác soạn giảng, thiết kế dạy học bám sát khung chương trình và tài liệu sách giáo khoa hướng dẫn thực hiện.
- Thực hiện linh hoạt, hiệu quả tài liệu hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức kỹ năng và giảm tải nội dung đối với chương trình hiện hành.
- Điều chỉnh các hình thức tổ chức lớp học một cách hợp lí nhằm giúp học sinh tích cực, chủ động và tự học hiệu quả cao nhất góp phần hình thành phẩm chất và năng lực.
     - Thực hiện dạy đủ các môn học theo quy định; coi trọng việc giáo dục đạo đức và rèn luyện thể chất; giáo dục nghệ thuật, nâng cao hiệu quả giờ dạy trên lớp.
- Giáo viên đổi mới cách soạn kế hoạch bài dạy để theo dõi từng đối tượng học sinh trong lớp mình phụ trách, vì sự tiến bộ của mỗi học sinh, không máy móc, rập khuôn, hình thức.
- Khuyến khích giáo viên sử dụng công nghệ thông tin nhằm thực hiện đổi mới PPDH và nâng cao chất lượng dạy và học; Giáo viên chủ động thực hiện điều chỉnh nội dung, yêu cầu của bài học và các hoạt động giáo dục một cách linh hoạt, đảm bảo tính vừa sức, phù hợp với đối tượng học sinh và điều kiện dạy học theo hướng dẫn Công văn số 2773/SGDĐT-GDTrH ngày 30/10/2017 hướng dẫn thực hiện CT GDPT hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh từ năm học 2017 - 2018.  
6.3. Đổi mới sinh hoạt chuyên môn.
- Đổi mới nội dung sinh hoạt tổ chuyên môn theo hướng thiết thực, hiệu quả. Nội dung sinh hoạt chuyên môn phải thể hiện rõ trong hồ sơ sinh hoạt của tổ.
- Tăng cường các chuyên đề theo nghiên cứu bài học để bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn và nâng cao năng lực sư phạm cho giáo viên.
- Tăng cường trao đổi, tham gia sinh hoạt chuyên môn trên hệ thống " Trường học kết nối".
- Tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch thực hiện chuyên đề của tổ trình Ban giám hiệu phê duyệt trước khi tổ chức.
7. Tổ chức dạy học đối với học sinh có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật, cơ nhỡ.
- Căn cứ điều kiện thực tế ở địa phương ( nếu có )
- Thực hiện Quy định về giáo dục hoà nhập đối với người khuyết tật ban hành theo Thông tư số 03/2018/TT-BGDĐT ngày 29/01/2018 của Bộ GDĐT.
8. Tổ chức dạy học Ngoại ngữ, Tin học.
8.1. Đối với lớp 3,4,5
        - Tiếp tục thực hiện tổ chức dạy học môn Tin học theo Chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và công văn số 1940/SGDĐT-GDTH, ngày 27/7/2017 về việc thực hiện giảng dạy môn Tin học cấp tiểu học từ năm học 2017-2018; Tăng cường điều kiện đảm bảo về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên. Đẩy mạnh các hoạt động giáo dục có nội dung Tin học - Công nghệ thông tin dưới hình thức các câu lạc bộ để học sinh được tiếp cận, hình thành các kĩ năng ứng dụng công nghệ thông tin vào học tập. Thời lượng 2 tiết/ tuần.
- Tiếp tục  thực hiện Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 – 2020” theo Quyết định số 1400/QĐ-TTg ngày 30/9/2008 của Thủ tướng Chính phủ. Đảm bảo 100% học sinh từ lớp 3 đến lớp 5 được học tiếng Anh 2 tiết/ tuần hướng đến học 4 tiết/tuần. Thực hiện bồi dưỡng nâng cao trình độ và phương pháp giảng dạy cho giáo viên tiếng Anh theo kế hoạch của ngành.  
      8.1. Đối với lớp 1,2
         Tham mưu với ngành tăng cường đủ giáo viên dạy Tiếng Anh để dạy tiếng Anh tự chọn 2 tiết/tuần cho khối lớp 1,2
9. Tổ chức hoạt động kiểm tra, giám sát.
- Lập kế hoạch kiểm tra cụ thể theo từng năm học trình Phòng Giáo dục- Đào tạo phê duyệt.
- Kiện toàn Ban kiểm tra nội bộ, phân công nhiệm vụ hàng năm.
- Tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát trong năm học theo kế hoạch. Thực hiện có hồ sơ minh chứng đầy đủ.
       10. Chương trình hoạt động trong giai đoạn 2020-2025
Năm học
Nội dung công việc
Đơn vị, tổ chức, đoàn thể, cá nhân thực hiện
2020-2021
Thực hiện đổi mới chương trình giáo dục, thay sách giáo khoa lớp 1
Toàn trường- BGH – các bộ phận- Khối 1
 
Tham gia tập huấn đổi mới chương trình giáo dục, thay sách giáo khoa lớp 1
Toàn trường- BGH –      Khối 1
 
Trang bị trang thiết bị dạy học đầy đủ cho khối lớp 1. Tổ chức khối 1 học cả ngày
BGH – Thư viện, thiết bị - Khối 1
 
Tham mưu các cơ quan chức năng qui hoạch đất xây dựng 10 phòng học ( Đề án 2526 )
BGH
2021-2022
Thực hiện đổi mới chương trình giáo dục, thay sách giáo khoa lớp 2
Toàn trường- BGH – các bộ phận- Khối 2
 
Tham gia tập huấn đổi mới chương trình giáo dục, thay sách giáo khoa lớp 2
Toàn trường- BGH –      Khối 2
 
Trang bị trang thiết bị dạy học đầy đủ cho khối lớp 1,2. Tổ chức khối 1,2 học cả ngày
BGH – Thư viện, thiết bị - Khối 1, 2
 
Tham mưu các cơ quan chức năng qui hoạch đất xây dựng 22 phòng học, phòng chức năng
       BGH
2022-2023
Thực hiện đổi mới chương trình giáo dục, thay sách giáo khoa lớp 3
Toàn trường- BGH – các bộ phận- Khối 3
 
Tham gia tập huấn đổi mới chương trình giáo dục, thay sách giáo khoa lớp 3
Toàn trường- BGH –      Khối 3
 
Trang bị trang thiết bị dạy học đầy đủ cho khối lớp 1, 2, 3. Tổ chức khối 1, 2, 3 học cả ngày
BGH – Thư viện, thiết bị - Khối 1, 2, 3
 
Tham mưu xây 22 phòng học, phòng chức năng theo kế hoạch đã được Tỉnh phê duyệt
BGH
2023-2024
Thực hiện đổi mới chương trình giáo dục, thay sách giáo khoa lớp 4
Toàn trường- BGH – các bộ phận- Khối 4
 
Tham gia tập huấn đổi mới chương trình giáo dục, thay sách giáo khoa lớp 4
Toàn trường- BGH –      Khối 4
 
Trang bị trang thiết bị dạy học đầy đủ cho khối lớp 1, 2, 3, 4. Tổ chức toàn trường học cả ngày
BGH – Thư viện, thiết bị - Khối 1, 2, 3, 4
 
Thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục, đánh giá ngoài, trường chuẩn Quốc gia.
Toàn trường
2024-2025
Thực hiện đổi mới chương trình giáo dục, thay sách giáo khoa lớp 5
Toàn trường- BGH – các bộ phận- Khối 5
 
Tham gia tập huấn đổi mới chương trình giáo dục, thay sách giáo khoa lớp 5
Toàn trường- BGH –      Khối 5
 
Trang bị trang thiết bị dạy học đầy đủ cho khối lớp 1, 2, 3, 4, 5.
         BGH 
Thư viện, thiết bị
 
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.
          1. Đối với Hiệu trưởng.
          - Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch chiến lược; Thành lập Ban chỉ đạo triển khai và kiểm tra, đánh giá việc thực hiện định kỳ hàng năm theo lộ trình; quản lý và xây dựng, phát huy các nguồn lực thực hiện kế hoạch.
           - Chủ trì xây dựng và tổ chức thực hiện các đề án, dự án, chương trình nghiên cứu có liên quan đến nhiều đơn vị, tổ chức.
          - Chỉ đạo xây dựng và phê duyệt lộ trình cụ thể thực hiện kế hoạch phát triển chung cho toàn trường.       
         - Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát các hoạt động giáo dục. Tổ chức đánh giá thực hiện kế hoạch hành động hằng năm của toàn trường và thực hiện Kế hoạch phát triển theo từng giai đoạn.
          - Phân công nhiệm vụ cho các thành viên và các tổ chuyên môn.
          - Phân công giáo viên chủ nhiệm lớp, giáo viên giảng dạy các bộ môn.
          - Xây dựng và triển khai thực hiện các tiêu chí thi đua trong nhà trường.
          2. Đối với Phó hiệu trưởng.
 Theo nhiệm vụ được phân công, giúp Hiệu trưởng tổ chức triển khai và chịu trách nhiệm từng phần việc cụ thể:  
          - Quản lý, chỉ đạo hoạt động chuyên môn và các hoạt động được phân công phụ trách. phân công nhiệm vụ và kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục của giáo viên.
          - Tổ chức quản lý hoạt động bồi dưỡng học sinh năng khiếu, phụ đạo học sinh yếu.
          - Chỉ đạo, hỗ trợ các tổ chuyên môn tổ chức các chuyên đề, nội dung sinh hoạt chuyên môn.
          -Tiến hành các hoạt động kiểm tra, giám sát các hoạt động chuyên môn.
          - Duyệt kế hoạch sinh hoạt và hoạt động của các tổ chuyên môn.
          - Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên.
         - Đề xuất các giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục; khắc phục những biến động về chất lượng giáo dục.
          3. Đối với Tổ chuyên môn.
          Căn cứ kế hoạch phát triển nhà trường, kế hoạch năm học để xây dựng kế hoạch công tác của tổ và triển khai các hoạt động của tổ chuyên môn.
         Tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch của tổ từng năm học bám sát kế hoạch nhà trường năm học và Kế hoạch chiến lược phát triển; kiểm tra đánh giá việc thực hiện kế hoạch của các thành viên trong tổ. Dự báo khả năng và đề xuất các giải pháp để thực hiện kế hoạch chiến lược phát triển.
           Tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo Điều lệ trường tiểu học và theo kế hoạch của nhà trường. Triển khai thực hiện nội dung bồi dưỡng thường xuyên hàng năm, nâng cao năng lực giảng dạy và giáo dục học sinh. Hỗ trợ giáo viên của tổ trong các vấn đề liên quan đến giảng dạy và bồi dưỡng chuyên môn.
          - Phối hợp giữa các tổ chuyên môn để giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy và giáo dục học sinh.
          4. Đối với giáo viên.
          Căn cứ kế hoạch của tổ để xây dựng kế hoạch công tác cá nhân theo từng năm học. Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch đúng thời gian quy định, thông tin kịp thời những vướng mắc nhằm để bàn bạc, có các giải pháp để thực hiện hiệu quả Kế hoạch phát triển giáo dục nhà trường. Phối hợp với gia đình học sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
          Giảng dạy đúng chương trình, kế hoạch dạy học. Chịu trách nhiệm về chất lượng giáo dục của lớp, môn được phân công phụ trách.
         Tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt chuyên môn do tổ chuyên môn và nhà trường tổ chức. Tham gia tích cực vào các hoạt động giáo dục kỹ năng sống, hoạt động ngoài giờ lên lớp, hoạt động trải nghiệm. Tích cực tham gia các hội thi tay nghề, năng khiếu do các cấp quản lý tổ chức.
         Tích cực học tập, bồi dưỡng nâng chuẩn về trình độ đào tạo, chuyên môn nghiệp vụ, tin học, ngoại ngữ và năng lực giảng dạy, giáo dục, năng lực công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần xây dựng, phát triển đơn vị.          
          5. Đối với Tổng phụ trách Đội TNTPHCM.
        - Căn cứ kế hoạch năm học TPT xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục thiếu niên, nhi đồng trong nhà trường nhằm nâng cao, thúc đẩy phong trào học tập và rèn luyện theo 5 Điều Bác Hồ dạy.
       - Kết hợp với Phó hiệu trưởng, các tổ chuyên môn để tổ chức có hiệu quả các hoạt động ngoài giờ lên lớp, hoạt động trải nghiệm. Tham gia tổ chức các hội thi ATGT, TDTT… theo kế hoạch lịch trình năm học của nhà trường.
      - Tham gia điều hành hoạt động của các câu lạc bộ của học sinh.
      - Tổ chức tốt các buổi sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt tập thể cho học sinh.
      - Chủ trì các buổi sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao của học sinh.
      - Duy trì thường xuyên các hoạt động của Liên đội.
       - Đánh giá, xếp loại, bình xét đề nghị khen thưởng danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ, chuyên hiệu Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh.
          6. Đối với nhân viên thư viện, thiết bị.
         - Thư viện, thiết bị nhà trường phục vụ cho giảng dạy của giáo viên và học tập của học sinh theo Điều lệ trường tiểu học. Cán bộ thư viện có lịch hoạt động cụ thể và chi tiết hàng tuần, có kế hoạch cho học sinh mượn và đọc sách. Có quy chế sử dụng và bảo quản, xây dựng kế hoạch triển khai phong trào tự làm ĐDDH trong năm học.
          - Quản lý tốt hoạt động, nguồn sách và trang thiết bị.
          - Thường xuyên vệ sinh, sắp xếp sách và trang thiết bị gọn gàng, ngăn nắp.
          - Hỗ trợ giáo viên thực hiện các tiết đọc tại thư viện.
          - Khuyến khích học sinh đọc sách, theo dõi quá trình mượn trả sách của học sinh.
          - Tổ chức Ngày hội đọc sách. 
         Trên đây là kế hoạch Kế hoạch giáo dục 5 năm giai đoạn 2020-2025 của trường Tiểu học Long Hậu. Kế hoạch này sẽ được triển khai, làm cơ sở để xây dựng thành nghị quyết Hội nghị Công chức Viên chức toàn trường sau khi đã được Phòng Giáo dục - Đào tạo thẩm định, phê duyệt. Công chức, viên chức của nhà trường căn cứ vào kế hoạch này để tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo lĩnh vực, công việc được giao./.
      Nơi nhận:                                                            HIỆU TRƯỞNG
   -Phòng GD&ĐT Cần Giuộc(để b/c);
   -UBND xã Long Hậu(để b/c);
   -Hiệu trưởng, các PHT(để chỉ đạo);
   -Các tổ chuyên môn (để th/hiện);
   -Lưu: VT.                                                                                     Phạm Văn Hồng
         
 
2018 © Trường Tiểu học Long Hậu
Địa chỉ: Cần Giuộc - Long An
Thiết kế bởi VNPT Long An