Thư viện Video
This div will be replaced by the JW Player.

Tin nổi bật
Kế hoạch giáo dục năm học 2020-2021
PHÒNG GD&ĐT CẦN GIUỘC               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH LONG HẬU                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:       / KH-THLH                                                  Long Hậu, ngày 19 tháng 9 năm 2020
 
       
                             

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC NĂM HỌC 2020 – 2021

 
         Căn cứ Kế hoạch số 1450/KH-UBND ngày 18/3/2020 của Ủy ban Nhân dân huyện Cần Giuộc về việc triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới trên địa bàn huyện Cần Giuộc;
          Căn cứ Công văn số 1116/PGDĐT-GDTiH ngày 04/9/2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cần Giuộc về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với cấp tiểu học;
          Trường TH Long Hậu xây dựng kế hoạch giáo dục năm học 2020-2021 với  những nội dung cụ thể như sau:
          I. BỐI CẢNH 
          1. Bối cảnh
          1.1. Thời cơ
          - Nhà trường luôn nhận đượcsự quan tâm, chỉ đạo của các cấp, các ngành, Đảng ủy chính quyền địa phương xã Long Hậu. Đặc biệt là sự ủng hộ của Ban đại diện cha mẹ học sinh các lớp luôn sát cánh và ủng hộ nhiệt tình về mặt tinh thần đối với các phong trào của nhà trường, cũng như sự quan tâm của cha mẹ học sinh đối với kết quả học tập của học sinh và chất lượng giáo dục của nhà trường.
          - Phòng GD&ĐT huyện Cần Giuộc thường xuyên tổ chức các chuyên đề, hội thi giáo viên dạy tốt. Đây cũng là cơ hội tốt cho giáo viên được học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau nhằm nâng cao tay nghề của bản thân.
          1.2. Thách thức
          - Đội ngũ giáo viên được đào tạo, giảng dạy theo hướng “trang bị kiến thức cho học sinh” nay chuyển sang dạy học theo định hướng “phát triển năng lực và phẩm chất cho học sinh”; giáo viên kiêm nhiệm công việc, một số giáo viên gặp khó khăn trong đổi mới phương pháp dạy học.
          - Chất lượng nguồn nhân lực còn thấp, đặt ra nhiệm vụ nặng nề và thách thức lớn đối với sự phát triển Giáo dục và Đào tạo; khoảng cách giàu nghèo giữa các nhóm dân cư, sự phát triển không đều giữa các địa phương vẫn tiếp tục là nguyên nhân dẫn đến thiếu bình đẳng về cơ hội tiếp cận giáo dục và khoảng cách chất lượng giáo dục giữa các đối tượng người học và địa phương.
          2. Bối cảnh
          2.1. Điểm mạnh
          - Luôn được sự quan tâm của chính quyền địa phương đến công tác giáo dục; sự chỉ đạo sát sao của Phòng GD&ĐT về thực hiện nhiệm vụ năm học.
          - Đội ngũ trình độ đạt chuẩn 100%, trong đó trên chuẩn 88,2%, có đủ giáo viên dạy các bộ môn: Âm nhạc, Mĩ thuật, Tiếng Anh, Tin học. Tất cả đội ngũ giáo viên đều có trách nhiệm với công việc được giao.
          - Đa số giáo viên có tuổi đời rất trẻ nên rất tâm huyết với nghề.
- Nội bộ nhà trường rất đoàn kết và giúp đỡ lẫn nhau.
- Phụ huynh học sinh có sự phối hợp với nhà trường, tạo điều kiện thuận lợi việc huy động học sinh ra lớp; học sinh ngoan và có ý thức rèn luyện, thi đua trong học tập.
- Điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy học tương đối đủ.
2.2. Điểm yếu
- Tỉ lệ đội ngũ còn thấp (1,2). Thiếu giáo viên thể dục và giáo viên tiếng Anh.
          - Còn 04 giáo viên còn trình độ trung cấp. Năng lực chuyên môn của giáo viên chưa đồng đều; việc tự học, tự rèn của một số giáo viên chưa hiệu quả, chưa sáng tạo trong công việc, đổi mới phương pháp dạy học chưa rõ nét. Một số giáo viên trẻ về trường công tác từ 1 đến 2 năm chưa chủ động tham gia các phong trào, hoạt động chuyên môn.
- Nhận thức của học sinh chưa đồng đều, một số em còn chậm, kỹ năng sống, giao tiếp còn hạn chế.
- Điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy học: nhà trường còn thiếu các phòng chức năng. Các phòng học còn thiếu và xuống cấp nhất là ở các điểm phụ.
        - Do thiếu phòng học nên nhà trường chỉ bố trí cho lớp 1 học 2 buổi/ ngày, còn các lớp khác chỉ học 1 buổi/ngày
          2.3. Số liệu về đội ngũ, học sinh và cơ sở vật chất
    2.3.1. Về học sinh:
TSHS khối Một 185 học sinh/ 91 nữ/ 6 lớp, trong đó chia ra:
- Điểm Chính: 126 học sinh/61 nữ/4 lớp.
- Điểm Ấp 2/5: 28 học sinh/17 nữ/1 lớp.
- Điểm Ấp 4: 31 học sinh/13 nữ/1 lớp.
2.3.2. Về đội ngũ CBQL, GV, NV:
Tổng số CB,GV,NV hiện có : 37 người; trong đó:
- Cán bộ quản lý: 03 người.
          - Tổng phụ trách: 01 người.
          - Giáo viên : 30 người. ( GV văn hóa: 26 người; GV tiếng Anh: 01 người; GV Mĩ thuật: 01người; GV Âm nhạc:01 người; GV Tin học: 01 người; Giáo viên GDTC: 0 người).
- Nhân viên:  03 người.
- Trong đó, phân công, bố trí giáo viên dạy lớp 1 là 06 giáo viên dạy 06 lớp. Cụ thể:
* Ở điểm Chính: phân công 04 giáo viên dạy lớp 1.
* Ở điểm Ấp 2/5: phân công 01 giáo viên dạy lớp 1.
* Ở điểm Ấp 4: phân công 01 giáo viên dạy lớp 1.
2.3.3. Về cơ sở vật chất, trang thiết bị:
TS Phòng học: 21/TS lớp: 28
- Phòng học bộ môn: 02
- Phòng thư viện-thiết bị: 01
- Có 1 phòng hiệu trưởng, 1 văn phòng
- Hệ thống chiếu sáng điện, nước sinh hoạt, nhà vệ sinh đầy đủ
- Trang thiết bị, ĐDDH tạm đầy đủ
- Sân chơi: 6000 m2,  bãi tập cho học sinh: 600 m2
          II.MỤC TIÊU
          1. Mục tiêu chung:
          - Giúp học sinh hình thành và phát triển những yếu tố căn bản đặt nền móng cho sự phát triển hài hòa về thể chất và tinh thần, phẩm chất và năng lực; định hướng chính vào giáo dục về giá trị bản thân, gia đình, cộng đồng và những thói quen, nền nếp cần thiết trong học tập và sinh hoạt.
          - Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, học sinh năng khiếu, các hoạt động trải nghiệm.
          - Xây dựng cơ sở vật chất khang trang, trang thiết bị đầy đủ, đáp ứng yêu cầu đổi mới và phát triển của giáo dục.
          2. Mục tiêu cụ thể:
          - Thực hiện hiệu quả về đổi mới giáo dục, dạy học theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực của người học, học sinh 100% được đánh giá mức đạt trở lên về phẩm chất và năng lực, vận dụng tốt các kiến thức đã học vào thực tế.
          - Chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, ý thức, trách nhiệm của học sinh.
          - Bồi dưỡng, phát triển học sinh năng khiếu, tổ chức các câu lạc bộ để phát huy năng lực của học sinh.
          - Thực hiện thường xuyên, hiệu quả các phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực.
          - Tăng cường bồi dưỡng đội ngũ, nâng cao kiến thức trình độ chuyên môn, đổi mới sinh hoạt chuyên môn tổ.
          - Tạo không khí làm việc thân thiện, dân chủ; phát huy năng lực, sở trường, khả năng sáng tạo của giáo viên, thực hiện tốt văn hóa công sở.
          - Nhà trường xây dựng kế hoạch và các giải pháp bồi dưỡng thường xuyên cụ thể để giáo viên thực hiện tốt kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của cá nhân.
          - Bảo đảm tất cả giáo viên của trường được triển khai đầy đủ các văn bản chỉ đạo, nội dung hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 và hoàn thành chương trình bồi dưỡng theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo khi bắt đầu triển khai áp dụng chương trình, sách giáo khoa phổ thông 2018 tuần tự từng cấp học, từ năm 2020-2021 đối với lớp 1 cấp tiểu học.
          - Công tác phổ cập giáo dục tiểu học: duy trì mức độ 3.
          - Tỷ lệ học sinh đạt các phẩm chất và năng lực đạt 100%.
          - Tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình lớp học đạt 98,5%; hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100%.
          III. NỘI DUNG THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC
          1. Thực hiện thời gian năm học:
          - Học kỳ 1: Từ ngày 07/9/2020 đến 08/01/2021 Gồm 18 tuần thực học
          - Học kỳ 2: Từ ngày 11/01/2021 đến 20/5/2021 Gồm 17 tuần thực học.
          2. Chương trình lớp 1 chính khóa.
         
TT
Môn học
Hình thức
Tổng số tiết/năm học
Học kỳ 1
Học kỳ 2
Môn học bắt buộc
1
Tiếng Việt
Lên lớp
420
216
204
Chủ đề
Trải nghiệm
2
Toán
Lên lớp
105
54
51
Chủ đề
Trải nghiệm
3
Đạo đức
Lên lớp
35
18
17
Chủ đề
Trải nghiệm
4
Tự nhiên – Xã hội
Lên lớp
70
36
34
Chủ đề
Trải nghiệm
5
Giáo dục thể chất
Lên lớp
70
36
34
Chủ đề
Trải nghiệm
6
Nghệ thuật
( Âm nhạc, Mĩ thuật)
Lên lớp
70
36
34
Chủ đề
Trải nghiệm
Hoạt động giáo dục bắt buộc
7
Hoạt động trải nghiệm
Lên lớp
105
54
51
Chủ đề
Trải nghiệm
Môn học tự chọn
8
Tiếng dân tộc thiểu số
Lên lớp
 
 
 
Chủ đề
 
 
Trải nghiệm
 
 
9
Ngoại ngữ 1
Lên lớp
 
 
 
Chủ đề
 
 
Trải nghiệm
 
 
Chương trình tăng cường/ mở rộng
10
Giáo dục kỹ năng sống
 
 
 
…….
……………………
 
 
 
Tổng số tiết/ năm học ( không tính môn học tự chọn)
 
Số tiết trung bình / tuần
 
 
 3. Thời khóa biểu học trong 1 tuần đối với lớp 1
 
Tiết
Thứ hai
Thứ ba
Thứ tư
Thứ năm
Thứ sáu
Sáng
1
CC-HĐTN
ĐĐ
HĐTN
MT
Ôn tập(TV)
2
HV
HV
HV
HV
Toán
3
HV
HV
HV
HV
TV(BT)
4
Toán
TNXH
Toán
TNXH
SHL-HĐTN
Chiều
1
TV(BT)
Luyện viết
TV(BT)
Kể chuyện
Luyện viết
2
Toán (BT)
TV(BT)
Toán(BT)
TV(BT)
Toán(BT)
3
Âm nhạc
GDTC
TV(BT)
GDTC
TV(BT)
 
4.Thời gian học trong ngày đối với lớp 1
Buổi
Tiết
Thời gian
Hoạt động
 
Buổi
sáng
1
Từ 7 giờ 15phút đến 7giờ 50phút
 Học theo TKB
2
Từ 7giờ 55phút đến 8giờ 30phút
 Học theo TKB
Ra chơi
Từ 8 giờ 30 phút đến 9 giờ
 
3
Từ 9giờ 0phút đến 9 giờ 35phút
 Học theo TKB
4
Từ 9giờ 40phút đến10giờ 15phút
 Học theo TKB
 
 
Buổi chiều
 
 
 
1
Từ13giờphútđến13 giờ35phút
 Học theo TKB
2
Từ13giờ40phútđến14giờ15phút
 Học theo TKB
Ra chơi
Từ 14 giờ 15 phút đến 14 giờ 45 phút
 
3
Từ14giờ45phútđến15 giờ20 phút
 Học theo TKB
 
 
 
 - Thời lượng học 7 tiết/ngày, 10 buổi/tuần.
          4. Các hoạt động giáo dục
          4.1. Phụ đạo học sinh yếu kém
          - Yêu cầu giáo viên chủ nhiệm lập danh sách học sinh tiếp thu chậm đối với môn Tiếng việt và Toán.
          - Phó hiệu trưởng trực tiếp chỉ đạo công tác phụ đạo học sinh tiếp thu chậm, cụ thể:
          + Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch phụ đạo, phân công giáo viên dạy.
          + Trực tiếp theo dõi, kiểm tra công tác phụ đạo những học sinh tiếp thu chậm.
          - Tổ chuyên môn: theo dõi kết quả tiến bộ của học sinh tiếp thu chậm ở các môn học qua từng học kỳ, có giải pháp hỗ trợ giáo viên phụ đạo học sinh.
- Giáo viên chủ nhiệm lớp với giáo viên dạy các bộ môn theo dõi sát, hướng dẫn phương pháp học tập, tổ chức truy bài đầu giờ, phối hợp chặt chẽ với cha mẹ học sinh để giúp đỡ học sinh, thực hiện đôi bạn cùng tiến, nhóm bạn học tập.
- Kế hoạch phân công giáo viên phụ trách phụ đạo những học sinh tiếp thu chậm trong năm ở khối 1như sau:
 
TT
Họ và tên
Chức vụ
Phụ trách nội dung
1
Võ Thị Dành
GV dạy lớp 1/1
Môn Toán, Tiếng Việt
2
Lê Thị Phương Trúc
GV dạy lớp 1/2
Môn Toán, Tiếng Việt
3
Huỳnh Thị Kim Loan
GV dạy lớp 1/3
Môn Toán, Tiếng Việt
4
Phạm Thiên Trang
GV dạy lớp 1/4
Môn Toán, Tiếng Việt
5
Huỳnh Thị Tình
GV dạy lớp 1/5
Môn Toán, Tiếng Việt
6
Ngô Thị Hồng Thơ
GV dạy lớp 1/6
Môn Toán, Tiếng Việt
         
  DANH SÁCH HỌC SINH CẦN PHỤ ĐẠO LỚP 1(2020-2021)
 
STT
Họ và tên học sinh
Ngày sinh
Lớp
Môn rèn luyện thêm
1
Ong Phúc Thịnh
4/12/2013
1/2
Tiếng Việt + Toán
2
Trần Thái Xuân
20/8/2013
1/5
Tiếng Việt+ Toán
3
Võ Trần Nhã Thi
20/6/2013
1/6
Tiếng Việt+Toán
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2. Tổ chức hoạt động trải nghiệm và giáo dục kỹ năng sống.
4.2.1. Tổ chức Hoạt động trải nghiệm.
- Tổ chức các loại hình thức hoạt động trải nghiệm gồm:
+ Sinh hoạt dưới cờ gồm hoạt động nghi lễ và các hoạt động xây dựng văn hóa nhà trường, nói chuyện truyền cảm hứng; truyền thông các vấn đề xã hội như tuyên truyền các dịch bệnh, tuyên truyền chủ đề hoạt động tháng.
+ Sinh hoạt lớp gồm tổ chức các hoạt động hành chính, sinh hoạt lớp theo chủ đề, các hoạt động chung của tập thể lớp (tham quan, thi đua học tập giữa các tổ học sinh…). Ngoài ra có thể tổ chức các hoạt động truyền thông, các thông điệp; triển khai các phong trào nhà trường.
+ Tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp theo chủ đề. Hoạt động ngoài giờ lên lớp thường xuyên và định kì.
* Hình thức tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp thường xuyên: được thực hiện đều đặn từng tuần, thực hiện ở trường và cả ở nhà với nhiệm vụ trải nghiệm được giao như nhau đến từng học sinh.
* Hình thức hoạt động ngoài giờ lên lớp định kì: giáo dục thông qua các hoạt động văn hóa- thể thao và vui chơi: các hội thao, hội thi, ngày hội của học sinh.
- Tăng cường lồng ghép, tích hợp giáo dục đạo đức, lối sống; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giáo dục pháp luật, giáo dục chủ quyền quốc gia về biên giới, biển đảo, giáo dục phòng chống các tệ nạn xã hội, an ninh quốc phòng, bảo vệ môi trường, giáo dục ATGT… thông qua các hoạt động trải nghiệm trong nhà trường
          4.2.2. Tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng sống
         -Tổ chức và quản lý các hoạt động giáo dục kỹ năng sống theo Thông tư 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28/02/2014 của Bộ GDĐT quy định về quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa
          - Phối kết hợp giữa nhà trường với địa phương, gia đình và các tổ chức khác để giáo dục kĩ năng sống cho học sinh.
          - Nhà trường lên kế hoạch giáo dục kĩ năng sống cho giáo viên tích hợp trong kế hoạch hoạt động ngoài giờ lên lớp cụ thể theo từng tháng và triển khai tới toàn thể CBGV.
          5. Tham gia các hội thi.
          5.1. Tham gia thi giáo viên dạy giỏi cấp trường.
          - Số lượng giáo viên dự thi, Thời gian tổ chức, nội dung và hình thức thi: Thực hiện theo Thông tư số 22/2019/TT-BGD ĐT ngày 20 tháng 12 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về Hội thi giáo viên dạy giỏi cơ sở giáo dục mầm non; giáo viên dạy giỏi,giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cơ sở giáo dục phổ thông.
 
 
          5.2. Tham gia thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện 
         Theo kế hoạch của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cần Giuộc
          5.3. Tổ chức viết sáng kiến kinh nghiệm
          - Khuyến khích cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia viết sáng kiến
          - Thời gian tổ chức viết đề tài: Từ tháng 10/2020 đến tháng 3/2020
          - Thời gian tổ chức thẩm định cấp trường: Tháng 4/2020
          - Đăng kí đề tài tham gia thẩm định cấp huyện: 5 đề tài        
          6. Đổi mới kiểm tra, đánh giá;  phương pháp, hình thức tổ chức dạy học và sinh hoạt chuyên môn.
          6.1. Đổi mới kiểm tra, đánh giá.
          - Đổi mới phương pháp, hình thức kiểm tra, đánh giá kết quả giáo dục theo Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 ở các khối lớp theo lộ trình thay sách; các khốp lớp còn lại thực hiện theo Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22/9/2016 sửa đổi bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 của Bộ trưởng Bộ GDĐT, giúp định hướng cho giáo viên cách đánh giá học sinh trên tinh thần khích lệ, động viên, không gây áp lực cho học sinh, tránh được việc so sánh giữa học sinh này với học sinh khác, tạo tâm lý thoải mái cho các em trong học tập và các hoạt động giáo dục. Đổi mới công tác đánh giá học sinh, đặc biệt tập trung vào biên soạn các mức câu hỏi trong đề KTĐK đảm bảo theo chuẩn kiến thức kĩ năng, định hướng phát triển năng lực học sinh; Quản lý tốt việc kiểm tra định kỳ cuối học kỳ I để có kế hoạch giúp đỡ học sinh chưa hoàn thành vươn lên trong học kỳ II.
          6.2. Thực hiện nội dung, đổi mới Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học.
    - Đối với lớp 1, công tác soạn giảng, thiết kế dạy học bám sát khung chương trình và tài liệu sách giáo khoa hướng dẫn thực hiện.
- Thực hiện linh hoạt, hiệu quả tài liệu hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức kỹ năng và giảm tải nội dung đối với chương trình hiện hành.
- Điều chỉnh các hình thức tổ chức lớp học một cách hợp lí nhằm giúp học sinh tích cực, chủ động và tự học hiệu quả cao nhất góp phần hình thành phẩm chất và năng lực.
     - Thực hiện dạy đủ các môn học theo quy định; coi trọng việc giáo dục đạo đức và rèn luyện thể chất; giáo dục nghệ thuật, nâng cao hiệu quả giờ dạy trên lớp.
- Giáo viên đổi mới cách soạn kế hoạch bài dạy để theo dõi từng đối tượng học sinh trong lớp mình phụ trách, vì sự tiến bộ của mỗi học sinh, không máy móc, rập khuôn, hình thức.
- Khuyến khích giáo viên sử dụng công nghệ thông tin nhằm thực hiện đổi mới PPDH và nâng cao chất lượng dạy và học.
6.3. Đổi mới sinh hoạt chuyên môn.
- Đổi mới nội dung sinh hoạt tổ chuyên môn theo hướng thiết thực, hiệu quả. Nội dung sinh hoạt chuyên môn phải thể hiện rõ trong hồ sơ sinh hoạt của tổ.
- Tăng cường các chuyên đề theo nghiên cứu bài học để bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn và nâng cao năng lực sư phạm cho giáo viên.
- Tăng cường trao đổi, tham gia sinh hoạt chuyên môn trên hệ thống " Trường học kết nối".
- Tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch thực hiện chuyên đề của tổ trình Ban giám hiệu phê duyệt trước khi tổ chức.
* Kế hoạch cụ thể tổ chức chuyên đề lớp 1
 
TT
Tên chuyên đề
Tháng
Người thực hiện
1
Học vần(2t)
9+10
Lê Thị Phương Trúc
2
Toán
11
Võ Thị Dành
3
TNXH
12
Huỳnh Thị Kim Loan
4
Đạo đức
1+2
Phạm Thiên Trang
5
HĐTN
3
Huỳnh Thị Tình
6
GDTC
4
Ngô Thị Hồng Thơ
 
7. Tổ chức dạy học đối với học sinh có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật hòa nhập, cơ nhỡ.
- Căn cứ điều kiện thực tế ở địa phương ( nếu có )
- Thực hiện Quy định về giáo dục hoà nhập đối với người khuyết tật ban hành theo Thông tư số 03/2018/TT-BGDĐT ngày 29/01/2018 của Bộ GDĐT.
9. Tổ chức hoạt động kiểm tra, giám sát.
- Lập kế hoạch kiểm tra nội bộ cụ thể trình Phòng Giáo dục- đào tạo phê duyệt. Kiện toàn Ban kiểm tra nội bộ, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng tổ, cá nhân. Riêng tổ khối 1, phân công hiệu phó chuyên môn ngoài công tác kiểm tra giám sát theo kế hoạch còn sinh hoạt chuyên môn theo tổ để nắm bát tình hình dạy học để có chỉ đạo kịp thời.
    10. Chương trình hoạt động trong năm học.
 
Thời gian
Nội dung công việc
Đơn vị, tổ chức, đoàn thể, cá nhân thực hiện
Tháng
9/ 2020
-Thực hiện chương trình tuần 1 đến tuần 4
- Ổn định nề nếp. Báo cáo sĩ số HS
- Hướng dẫn học sinh thực hiện các quy định của nhà trường. Nội quy lớp học.
- Lập PPCT và lịch báo giảng
- Kiểm tra sách vở và ĐDHT của HS.
- Dự giờ thăm lớp, thảo luận để hoàn thiện phương pháp dạy học theo chương trình SGK mới.
- Xây dựng kế hoạch chuyên môn
- GV và HS
 
- GV
- GV
 
- KT
- GV
- GV và HS
- BGH+KT+GV
 
 
- KT
Tháng
10/ 2020
-Thực hiện chương trình tuần 5 đến tuần 8
- Duy trì nề nếp, công tác chủ nhiệm lớp.
- GVCN có kế hoạch phụ đạo HS
- Dự giờ thăm lớp, thảo luận để hoàn thiện phương pháp dạy học theo chương trình SGK mới.
- GV, HS
 
- GV
- KT
- BGH+KT+GV
 
 
 
Tháng 11/2020
-Thực hiện chương trình tuần 9 đến tuần 12
- GV tích cực phụ đạo HS
- Tổ chức chuyên đề, góp ý để hoàn thiện phương pháp dạy học theo chương trình SGK mới.
- GV, HS
 
- GV, HS
- BGH+KT+GV
 
 
 
Tháng 12/2020
-Thực hiện chương trình tuần 13 đến tuần 16
- GV ra đề kiểm tra, cuối kỳ I
- Phụ đạo HS
- Dự giờ thăm lớp, góp ý để hoàn thiện phương pháp dạy học theo chương trình SGK mới.
- Kiểm tra hồ sơ giáo viên.
- GV, HS
- BGH, GV
- GV, HS
- BGH+KT+GV
 
 
- KT
 
Tháng 1/2021
-Thực hiện chương trình tuần 17 đến tuần 20
- Phụ đạo HS, ôn tập KT cuối kỳ 1
- Dự giờ thăm lớp, thảo luận để hoàn thiện phương pháp dạy học theo chương trình SGK mới.
- GV, HS
 
- GV, HS
 
- BGH+KT+GV
 
Tháng 2/2021
-Thực hiện chương trình tuần 21 đến tuần 24
- Lập danh sách HS cần phụ đạo sau kiểm tra cuối kỳ 1
- Dự giờ thăm lớp, thảo luận để hoàn thiện phương pháp dạy học theo chương trình SGK mới.
- Kiểm tra hồ sơ GV.
- GV, HS
 
- GV
  
- BGH+KT+GV
 
 
- KT
Tháng 3/2021
-Thực hiện chương trình tuần 25 đến tuần 28
- Phụ đạo HS
- Dự giờ thăm lớp, góp ý để hoàn thiện phương pháp dạy học theo chương trình tổng thể 2018 và SGK mới.
- GV, HS
- GV, HS
- BGH+KT+GV
 
 
 
Tháng 4/2021
- Thực hiện chương trình tuần 29 đến tuần 32
- Tích cực phụ đạo HS
- Dự giờ thăm lớp, góp ý để hoàn thiện phương pháp dạy học theo chương trình SGK mới.
- Kiểm tra hồ sơ GV
- GV, HS
- GV, HS
- GV, HS
- GV, HS
- BGH+KT+GV
 
 - KT
Tháng 5/2021
-Thực hiện chương trình tuần 33 đến tuần 35
- GV tích cực phụ đạo HS
-Ra đề KT, ôn tập, kiểm tra cuối kỳ II
- Tổng kết năm học.
- GV, HS
- GV, HS
-GV
-GV,HS
 
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
          1. Đối với Hiệu trưởng.
          - Quản lý, chỉ đạo chung và toàn diện các hoạt động của nhà trường và hoạt động của tổ khối 1
          - Trực tiếp phụ trách thực hiện kế hoạch đổi mới chương trình giáo dục phổ thông.
          - Chỉ đạo các đoàn thể, tổ chuyên môn, tổ văn phòng lập kế hoạch hoạt động chi tiết, cụ thể cho năm học và bỗ trợ cho việc đổi mới chương trình giáo dục lớp 1 theo quy định .
          - Giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch của tổ chuyên môn 1, đoàn thể trong nhà trường theo kế hoạch, kịp thời điều chỉnh, tư vấn để bám sát và thực hiện tốt các nội dung, tiêu chí đã xây dựng trong kế hoạch năm học.
          2. Đối với Phó hiệu trưởng.
          - Giúp Hiệu trưởng phụ trách hoạt động chuyên môn; công tác Phổ cập giáo dục tiểu học, phát triển cơ sở vật chất, lập kế hoạch giáo dục năm học và kế hoạch trong phạm vi công việc phụ trách.
          - Thực hiện đổi mới sinh hoạt chuyên môn, nâng cao chất lượng đội ngũ, kiểm tra, giám sát các hoạt động chuyên môn, tăng cường các giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, phát triển học sinh năng khiếu nhất là tổ khối 1
          - Làm tốt công tác tuyên truyền, truyền thông về giáo dục, phối hợp với các đoàn thể làm tốt công tác tư vấn chuyên môn cho nhà trường, nâng cao chất lượng dạy học, xây dựng mối đoàn kết nội bộ.
          - Xây dựng chuyên đề nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, tư vấn chuyên môn cho nhà trường, xây dựng kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ, kiểm tra chuyên môn. Công tác phổ cập giáo dục, XMC. Tham mưu, tăng cường cơ sở vật chất cho dạy và học đảm bảo theo chuẩn quy định.
          - Kịp thời phản ánh với Hiệu trưởng những vấn đề phát sinh để điều chỉnh, bổ sung kế hoạch cho phù hợp và hiệu quả, chú ý ở tổ khối 1.
          3. Đối với Tổ chuyên môn.
          - Có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động chuyên môn của tổ theo năm, tháng, tuần(bao gồm kế hoạch khung thời gian và các kế hoạch của tổ được BGH giao phụ trách).
          - Hướng dẫn giáo viên trong tổ lập kế hoạch cá nhân(kế hoạch giáo dục và các hoạt động chuyên môn).
          - Trình BGH phê duyệt của tổ; kiểm tra việc thực hiện kế hoạch của các thành viên trong tổ; kịp thời điều chỉnh, bổ sung kế hoạch trong phạm vi của tổ mình phụ trách.
          4. Đối với giáo viên lớp 1
          - Căn cứ vào kế hoạch của trường, của tổ, mỗi cá nhân xây dựng cho mình kế hoạch dạy học và kế hoạch thực hiện các hoạt động giáo dục được BGH và tổ trưởng phân công.
          - Kế hoạch của mỗi cá nhân phải được xây dựng dựa trên tiêu chí đề ra của BGH; đảm bảo tính đồng bộ, liên thông với kế hoạch chung của nhà trường.
          - Trình tổ trưởng, BGH phê duyệt kế hoạch; không được tự điều chỉnh kế hoạch khi chưa được sự đồng ý và thống nhất của tổ trưởng và BGH.
          - Giảng dạy đúng chương trình, kế hoạch dạy học.
          - Tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt chuyên môn do tổ chuyên môn và nhà trường tổ chức.
          - Tham gia tích cực vào các hoạt động giáo dục kỹ năng sống, hoạt động ngoài giờ lên lớp, hoạt động trải nghiệm.
          - Chịu trách nhiệm về chất lượng giáo dục của lớp, môn được phân công phụ trách.
          - Tích cực học tập, trau dồi chuyên môn nghiệp vụ.
          - Phối hợp với gia đình học sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
          - Tích cực tham gia các hội thi tay nghề, năng khiếu do các cấp quản lý tổ chức.
          5. Đối với Tổng phụ trách Đội TNTPHCM.
          - Kết hợp với phó Hiệu trưởng và các bộ phận xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp chú ý tập trung hỗ trợ cho tổ khối 1.
          - Thành lập các ban của Liên đội để thức đẩy mọi hoạt động của nhà trường.
          - Xây dựng tiêu chí thi đua của Liên đội.
          - Kết hợp với Phó hiệu trưởng, các tổ chuyên môn nhất là tổ chuyên môn 1 để tổ chức có hiệu quả các hoạt động ngoài giờ lên lớp, hoạt động trải nghiệm.
          - Tham gia điều hành hoạt động của các câu lạc bộ của học sinh.
          - Tổ chức tốt các buổi sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt tập thể cho học sinh.
          - Chủ trì các buổi sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao của học sinh.
          - Duy trì thường xuyên các hoạt động của Liên đội.
          6. Đối với nhân viên thư viện, thiết bị.
          - Quản lý tốt hoạt động, nguồn sách và trang thiết bị. Tham mưu trang bị đầy đủ sách giáo khoa lớp 1 cho giáo viên và học sinh, trang thiết bị dạy học, sách giáo viên lớp 1
          - Xây dựng các kế hoạch hoạt động liên quan đến hoạt động của thư viện, thiết bị dạy học.
          - Thường xuyên vệ sinh, sắp xếp sách và trang thiết bị gọn gàng, ngăn nắp.
          - Mở cửa thư viện thường xuyên để giáo viên và học sinh vào đọc sách.
          - Hỗ trợ giáo viên thực hiện các tiết đọc tại thư viện.
          - Khuyến khích học sinh đọc sách, theo dõi quá trình mượn trả sách của học sinh.
          - Tổ chức Ngày hội đọc sách.
          Trên đây là kế hoạch thực hiện nhiệm vụ giáo dục năm học 2020-2021 của trường Tiểu học Long Hậu. Nhà trường yêu cầu các đoàn thể, các cán bộ, giáo viên, nhân viên phối hợp thực hiện./.
      Nơi nhận:                                                                 HIỆU TRƯỞNG
   -Phòng GD&ĐT Cần Giuộc(để b/c);
   -UBND xã Long Hậu(để b/c);
   -Hiệu trưởng, các PHT(để chỉ đạo);                                  Phạm Văn Hồng
   -Các tổ chuyên môn (để th/hiện);
   -Lưu: VT.
           
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2018 © Trường Tiểu học Long Hậu
Địa chỉ: Cần Giuộc - Long An
Thiết kế bởi VNPT Long An